Phó Trưởng Bộ Phận Kế Toán Giá Thành
Masan Consumer
Bình Dương, Việt Nam
5 ngày trước
 • Bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Xây dựng hệ thống tính giá thành phù hợp với thực tế. Hướng dẫn các bộ phận hạch toán theo đúng quy trình. Đóng sổ giá thành đúng hạn, đảm bảo số liệu chính xác sub và GL.
 • Lập báo cáo giá thành đúng tiến độ báo cáo hàng tháng, phân tích biến động giá thành hiệu quả, dễ hiểu và chính xác.
 • Kiểm soát ngân sách các phòng ban, hỗ trợ các phòng ban lập ngân sách năm, đánh giá việc thực hiện ngân sách hàng tháng.
 • Kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, phế liệu thu hồi, đảm bảo việc cập nhật batch sản xuất chính xác, complete close batch sản xuất online.
 • Báo cáo phân tích tiêu hao trong sản xuất, kịp thời highlight các bất thường trong tiêu hao cho Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận để có hành động khắc phục kịp thời.

 • Kiểm soát và phân tích các biến động chi phí khác thường (manhour, machine hour. OEE, các chi phí chung khác ) nhằm tìm cơ hội giảm thiểu chi phí sản xuất.
 • Kiểm tra kiểm soát các giao dịch kho phản ánh đúng thực tế, on-line và đầy đủ chứng từ theo qui định tập đoàn và pháp luật.
 • Tổ chức kiểm kê định kỳ hàng hóa chất lượng, đúng theo qui định kiểm kê; yêu cầu giải trình (nếu có) cho các chênh lệch kho.
 • Quản lý tài sản cố định nhà máy từ khi hình thành đưa vào sử dụng : chứng kiến tài sản khi hình thành, thanh lý, chuyển giao, chứng kiến, ghi sổ kịp thời các giao dịch, Định kỳ (mỗi 6 tháng) tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và yêu cầu giải trình, hướng xử lý cho các tài sản bị thất thoát, thời gian hữu dụng không còn đúng như sổ sách.
 • Theo dõi xử lý hàng SMOS, tham gia chứng kiến hủy và bán thanh lý.Hướng dẫn các bộ phận nhà máy hiểu và tuân thủ các qui định của kế toán (vd.
 • Qui trình thanh toán, đầu tư TSCĐ, thanh xử lý SMOS, kiểm kê định kỳ ).

 • Lưu trữ hồ sơ, chứng từ một cách có hệ thống, an tòan, bảo mật theo yêu cầu pháp luật và quản lý nội bộ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kinh nghiệm làm việc trên 4 năm; 2-3 năm kinh nghiệm ở các vị trí và quy mô tương đương; kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức MNC / nước ngoài được ưu tiên.
 • Nắm bắt và hiểu rõ các quy định về luật thuế.
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và động viên các bộ phận, phòng ban khác cùng thực hiện mục tiêu đề ra.
 • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán lớn như ERP, SAP; Sử dụng Microsoft excel tốt.
 • Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán. Sử dụng thạo Excel, Word, Power Point...
 • Khả năng phân tích rõ ràng, dễ hiểu, chính xác.
 • Khả năng đơn giản hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa cao.
 • Năng động, nhạy bén với các qui trình hoạt động của nhà máy;
 • Tư duy logic mạch lạc, rõ ràng;
 • Khả năng tương tác, làm việc với các bô phận
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký