Kỹ Sư Hiện Trường
FECON
Hà Nội
9 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

  1. Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường

 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự án.
 • Thu thập yêu cầu cụ thể về công việc tại hiện trường Đánh giá và báo cáo tiến độ đã thực hiện của đội / nhà thầu phụ hằng ngày / tuần Thực hiện nhập liệu trên ERP.

 • Quản lý chất lượng Trực tiếp nghiệp thu chất lượng vật liệu đầu vào và chất lượng thi công Hoàn thành các bảng biểu đánh giá chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng của công ty và bên A Hướng dẫn và kiểm soát các đội thi công / thầu phụ thực hiện công việc tuân thủ quy trình thi công của công ty Kiểm tra, đánh giá chất lượng thực hiện của các đội
 • Quản lý an toàn Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn lao động tại hiện trường Tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện an toàn của các đội / thầu phụ tại công trường
 • Quản lý rủi ro Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro liên quan quy trình thi thi công, mặt bằng, sơ đồ di chuyển, tiến độ, thiết bị, thời tiết, các bên liên quan .
 • để phòng ngừa và báo cáo cho SM để cùng có biện pháp giải quyết

 • Quản lý truyền thông . Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
 • Định kỳ báo cáo SM về việc thực hiện truyền thông của các đội / nhà thầu phụ

  2. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLDA .

  3. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ / đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

  Yêu Cầu Công Việc

  1. Kiến thức chuyên môn

 • Đại học các ngành xây dựng, địa kỹ thuật
 • Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty
 • CÓ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ CỌC KHOAN NHỒI / TƯỜNG VÂY.
 • 2. Kỹ năng công việc

 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch : giỏi
 • Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng : giỏi
 • Giám sát : giỏi
 • Ra quyết định : nhanh, chính xác
 • 3. Kinh nghiệm tối thiểu

 • 03 năm trong lĩnh vực xây dựng, ưu tiên có kinh nghiệm về thi công cọc khoan nhồi, tường vây
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký