Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Phân tích nghiệp vụ
VIB
Ha Noi
40 ngày trước
 • Tiếp nhận, quản lý toàn bộ các yêu cầu cho phòng Phát triển Ứng dụng Web và Di động; phân tích, đề xuất và cung cấp giải pháp;
 • Xây dựng và quản lý và tất cả các tài liệu phân tích nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch hàng năm cũng như các kế hoạch dự án được giao và yêu cầu nguồn lực tương ứng;
 • Tham gia, hỗ trợ và dẫn dắt nhóm kiểm thử (testing);
 • Tham gia, hỗ trợ và xác định lỗi trong quá trình vận hành;
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch các yêu cầu thay đổi;
 • Đề xuất giải pháp mới để đáp ứng chiến lược phát triển của VIB ;
 • Báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo phòng về các vấn đề phát sinh và vướng mắc;
 • Tuân thủ 05 giá trị cốt lõi của VIB (Hướng tới khách hàng, Nỗ lực vượt trội, Trung thực, Tinh thần đồng đội và Tuân thủ kỷ luật);
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo giao.

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký