CVCC/TN Phát triển Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán KHCN
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
30 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Triển khai các chương trình để cải tiến về các chỉ số liên quan đến dịch vụ hỗ trợ sau bán thẻ (doanh số giao dịch thẻ, tỷ lệ kích hoạt, tỷ lệ thẻ hủy, tỷ lệ thẻ hết hạn được tái cấp, tỷ lệ lỗi )
 • Quản lý, theo dõi, báo cáo hoạt động giao dịch của chủ thẻ, đề xuất các chính sách, chương trình nhằm kích thích khách hàng sử dụng thẻ.
 • Xây dựng, tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn các bộ phận liên quan đến dịch vụ chăm sóc chủ thẻ.
 • Triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến mại cho chủ thẻ trong ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo phù hợp với kế hoạch kinh doanh chung của Khối KHCN.
 • Triển khai hợp tác với các điểm ưu đãi, triển khai chương trình ưu đãi cho chủ thẻ của các đối tác, tổ chức thẻ quốc tế.
 • Lên kế hoạch, ngân sách chi phí liên quan đến các chương trình thúc đẩy doanh số sử dụng thẻ, tỷ lệ kích hoạt thẻ, đệ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tuân thủ nghiêm túc Nội quy lao động của Ngân hàng.
 • Thực hiện công việc theo đúng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ... và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của GĐ PT Dịch vụ quản lý chủ thẻ sau bán và / hoặc người được phân công, ủy quyền theo quy định của SeABank trong từng thời kỳ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kiến thức Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng Kinh nghiệm marketing, quản lý đối tác trong ngành bán lẻ tiêu dùng và dịch vụ, quản lý chất lượng dịch vụ.
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh ở mức cơ bản trong công việc (điểm TOEIC 405-600 / các chứng nhận / chứng chỉ phù hợp / theo đánh giá của người tuyển dụng / quản lý )

 • Kỹ năng chuyên môn : Kỹ năng vận hành và phát triển sản phẩm Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch kinh doanh. Kỹ năng quản lý rủi ro và lợi nhuận ngân hàng bán lẻ
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký