Giám đốc Chi nhánh
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
43 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • 1. Quản lý bán hàng

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động phân tích thị trường vi mô và khách hàng theo hướng dẫn chung của SnD.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh và bán hàng cho chi nhánh (sale plan)
 • Giao và phê duyệt kế hoạch bán hàng cho mảng cá nhân dựa trên đề xuất của Giám đốc mảng.
 • Quản lý quá trình bán hàng (Giao và quản lý phễu bán hàng của các mảng; Đánh giá năng suất / hiệu quả và nâng cao hiệu quả phễu;
 • Quản lý chăm sóc sau bán hàng)

  2. Quản lý chất lượng dịch vụ

 • Đo lường độ hài lòng của khách hàng và lấy ý kiến đóng góp của khách hàng
 • Theo dõi kết quả điểm chất lượng dịch vụ (CLDV), các cấu phần điểm CLDV và các nhóm chỉ tiêu vận hành ảnh hưởng đến CLDV
 • Xây dựng Kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ
 • 3. Quản lý nhân sự

 • Chủ động xây dựng nguồn ứng viên có chất lượng đáp ứng được yêu cầu công việc
 • Tham gia vào công tác tuyển dụng cùng với GĐ Vùng / HR
 • Quản lý nhân sự hàng ngày
 • 4. Quản lý rủi ro hoạt động và tuân thủ

 • Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về chính sách / quy trình và tổ chức đào tạo truyền thông các thay đổi tới CBNV
 • Quản lý và kiểm soát hoạt động sau cho vay : Quản lý giám sát TSBĐ, Tái tục bảo hiểm, nợ chứng từ CCA,...
 • Kiểm soát và quản lý hồ sơ tín dụng
 • Quản lý nợ
 • Giám sát / kiểm soát rủi ro
 • Liên tục cập nhật các thay đổi quy định về sản phẩm, chính sách / quy trình về tín dụng và tổ chức truyền thông các thay đổi tới CBNV
 • Nhận diện, ghi nhận, xử lý, phòng ngừa các Rủi ro hoạt động (RRHĐ) khác
 • 5. Văn hóa tổ chức

 • Triển khai hoạt động thúc đẩy văn hóa tổ chức tại đơn vị
 • 6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Miền / Giám đốc Vùng / Giám đốc Tỉnh

  A. Kiến thức :

 • Bằng cấp : Trình độ đai học chuyên ngành Kinh tế / Ngân hàng / Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng trong đó tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí Quản lý cấp liền kề
 • Có kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của ngân hàng. Có kiến thức về quản trị rủi ro tín dụng, Kiến thức về quy trình nghiệp vụ ngân hàng.
 • Có kiến thức vững chắc về các sản phẩm, hiểu biết thị trường và các ngân hàng đối thủ để đưa ra giải pháp tối ưu cho Vùng, chi nhánh và cho khách hàng
 • B. Kỹ năng chuyên môn :

 • Quản lý bán hàng : có khả năng lập kế hoạch bán hàng, quản lý nguồn khách hàng triển khai thực thi hiệu quả
 • C. Năng lực cốt lõi :

 • Am hiểu khách hàng theo từng phân khúc phù hợp với (đặc tính vùng miền)
 • Tinh thần phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký