Giám đốc Quản lý Kế hoạch Khách hàng Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
Hà Nội
53 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Đầu mối xây dựng và bảo vệ kế hoạch kinh doanh của Khối KHDN với TGĐ / Người được ủy quyền trong từng thời kỳ.
 • Đầu mối điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, KPIs của Khối.
 • Quản trị và theo dõi, giám sát hiệu quả các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được phê duyệt.
 • Phân bổ kế hoạch kinh doanh, KPIs, sales plan cho các khu vực / chi nhánh
 • 1. Kiến thức

 • Bằng cấp : Trình độ Đại học chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng.
 • Kiến thức chuyên môn
 • Có hiểu biết và Kinh nghiệm sâu rộng trong các các mảng tài chính, ngân hàng (vận hành / kiểm toán / kế toán)
 • Am hiểu đầy đủ về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của TCB
 • Am hiểu các quy định / quy trình tác nghiệp trong khối BB : có khả năng phân tích và dự báo về hoạt động của mảng BB
 • Kinh nghiệm : Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng . Trong đó, ít nhất 3 năm tại vị trí quản lý kế hoạch.
 • Hiểu biết về quy định pháp luật về DN / Ngân hàng / Tài chính.

 • Tiếng Anh (TOEIC, TOEFLE, IELTS)
 • 2. Kỹ năng chuyên môn

 • Kỹ năng tổng hợp và phân tích các báo cáo chuyên sâu
 • Nguyên tắc cơ bản của phân tích tài chính, bảng cân đối, báo cáo thu nhập, chuyển tiền
 • a. Năng lực chung

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • b. Năng lực chuyên môn / đặc thù

 • Kỹ năng kiểm soát chi phí
 • Khả năng phân tích định lượng
 • c. Năng lực quản lý / lãnh đạo

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký