CHUYÊN VIÊN CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ ,PHÒNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ -KHỐI QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
109 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • Đầu mối xây dựng, hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn, phối hợp với các đơn vị hoạch định chiến lược về nhân sự trong từng giai đoạn;
 • lập kế hoạch triển khai phù hợp với định hướng phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng;
 • Xây dựng, đề xuất và phát triển các chính sách, quy chế, quy định liên quan đến công tác nhân sự để áp dụng trong toàn hệ thống bao gồm chính sách tuyển dụng, chính sách nhân sự, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ
 • Nghiên cứu, phân tích xu hướng thị trường lao động để đề xuất cơ chế lương thưởng và phúc lợi cho cán bộ;
 • Xây dựng định biên nhân sự trong từng năm, từng giai đoạn phù hợp chiến lược Ngân hàng;
 • Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổ chức, phương án sắp xếp lại tổ chức của các đơn vị thuộc PVcomBank phù hợp chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ;
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động của PVcomBank bao gồm : chuẩn y việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc thuộc Ngân hàng;
 • Chủ trì hướng dẫn, triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống chức danh, bản mô tả công việc, tiêu chuẩn chức danh cho các đơn vị trên toàn hệ thống PVcomBank;
 • Tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế liên quan đến chính sách nhân sự.
 • Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh các đơn vị mạng lưới liên quan đến người đứng đầu Chi nhánh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp đại học hệ chính quy các trường thuộc Khối tài chính, ngân hàng, luật, ưu tiên các chuyên ngành kinh tế lao động, quản trị nhân sự
 • Ưu tiên tối thiểu 2 năm kinh nghiệm hoạt động trong linh vực xây dựng chính sách nhân sự, tiền lương
 • Am hiểu về mục tiêu chiến lược của Ngân hàng.
 • Có kiến thức chuyên ngành kinh tế lao động hoặc quản trị nhân sự hoặc Luật, Tài chính kế toán; nắm và hiểu được các quy định, quy chế về tiền lương, chế độ chính sách của Pháp luật và Ngân hàng;
 • có kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng.

 • Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng ứng xử.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký