Chuyên viên Tài chính Bất động sản
Công ty CP Tập Đoàn T&T
Hà Nội, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

1 / Chuyên viên TC BĐS thuộc phòng Tài chính Dự án

 • Cập nhật thường xuyên và đầy đủ về các dự án BĐS & HT đang triển khai, về : thông tin dự án, tình trạng pháp lý và diễn biến tiến độ triển khai của các dự án BĐS.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về các yếu tố tài chính trong lĩnh vực BĐS phục vụ cho mục đích thẩm định model tài chính dự án.
 • Phân tích, thẩm định các model tài chinh của các Dự án đầu tư BĐS (FS), đảm bảo các yếu tố của dự án đã được tính đầy đủ, chính xác, hợp lý.
 • Phân tích cơ sở xây dựng các thông số đầu vào; so sánh với thông lệ hoặc thống kê ngành; so sánh với các sản phẩm tương đồng trên thị trường, so sánh với các dữ liệu thống kê sẵn có.
 • Phân tích tiến độ thu - chi dòng tiền dự án, đảm bảo tiến độ đầu tư và tiến độ bán hàng, thu tiền tối ưu.
 • Phân tích, đánh giá về các chỉ số hiệu quả kinh tế, tài chính.
 • Đưa ra các ý kiến, nhận định về khả năng rủi ro không đạt kế hoạch đề ra của dự án và phương án khắc phục hoặc dự phòng - nếu có;
 • Đưa ra các ý kiến, nhận định về khả năng nâng cao hiệu quả kinh tế trong kế hoạch đầu tư dự án.
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn và CTTV (CĐT và các công ty KD BĐS) để lập kế hoạch tài chính của dự án.
 • Phối hợp với Ban Nguồn vốn, Ban Kế toán và CTTV để đảm bảo tiến độ cung ứng vốn cho Dự án BĐS.
 • Định kỳ cập nhật kết quả thực hiện của CTTV và các thay đổi về tiến độ, kế hoạch tài chính cho Dự án; so sánh với Dự án Đầu tư đã được phê duyệt
 • Báo cáo định kỳ về tiến độ thực hiện dự án và kết quả thực hiện kế hoạch tài chính của từng dự án.
 • Đưa ra các ý kiến, nhận định về các thay đổi bất thường và phân tích nguyên nhân thay đổi.
 • 2 / Chuyên viên TC BĐS thuộc phòng Quản trị Tài sản Bât động sản :

 • Thực hiện việc phân tích, đánh giá về hiệu quả kinh tế, xác định giá trị tài sản BĐS hiện tại và tương lai.
 • Thực hiện việc phân tích các phương án khai thác / sử dụng tài sản. Lập các phương án cấu trúc vốn và tài sản của Công ty chủ sở hữu Tài sản để xây dựng các phương án tài chính.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khi được Lãnh đạo quản lý trực tiếp giao nhiệm vụ.
 • Yêu cầu công việc

  1 / Chuyên viên TC BĐS thuộc phòng Tài chính Dự án

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế / Tài chính Kế toán
 • Có kiến thức về kinh doanh bất động sản, có khả năng phân tích thị trường, sản phẩm, đối thủ cạnh tranh
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn hoặc trong cùng ngành nghề.
 • Luôn thể hiện sự quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh.
 • Luôn làm việc khẩn trương, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng; cách thức lập các model tài chính trên phần mềm.
 • 2 / Chuyên viên TC BĐS thuộc phòng Quản trị Tài sản Bât động sản :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế / Tài chính / Đầu tư.
 • Có kiến thức về kinh doanh bất động sản, thị trường vốn, có khả năng phân tích số liệu, thông tin.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn hoặc trong cùng ngành nghề ; tư vấn tài chính, đầu tư tài chính, phân tích, thẩm định , định giá tài sản tại các Công ty chứng khoán, công ty quản lý nợ , công ty định giá, các Cty về bất động sản.
 • Luôn thể hiện sự quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh.
 • Luôn làm việc khẩn trương, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.
 • Thành thạo các phần mềm văn phòng, phần mềm quản lý đặc thù; cách thức lập các model tài chính trên phần mềm.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký