Hội sở - Tổ trưởng thẩm định thuộc Trung tâm hỗ trợ Kinh doanh trực thuộc Hội sở đặt tại CN Lâm Đồng
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Lâm Đồng, Việt Nam
22 ngày trước

Mô Tả Công Việc

 • rực tiếp thực hiện các nghiệp vụ của Tổ thẩm định : Định giá TSBĐ, Thẩm định khách hàng,...
 • Tham gia phê duyệt các khoản cấp tín dụng thuộc mức phán quyết của Ban tín dụng tại CN;
 • Thẩm định tín dụng, lập Báo cáo Tái Thẩm định (phân tích, đánh giá tình hình hoạt động, tình hình tài chính, phương án SXKD / dự án đầu tư, biện pháp và tài sản bảo đảm, của khách hàng) đối với các khoản cấp tín dụng vượt mức phán quyết của Ban tín dụng CN để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Thực hiện báo cáo công việc định kỳ và các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định của Ngân hàng;
 • Quản lý và chịu trách nhiệm chung về các mặt hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kinh doanh theo quy định của Ngân hàng.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành kinh tế, ưu tiên ngành Tài chính Ngân hàng;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng / giám sát tín dụng / kiểm toán,... hoặc các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến hoạt động tín dụng trong đó có tối thiểu 01 năm tại vị trí quản lý từ Tổ trưởng trở lên.
 • Am hiểu các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, bảo đảm cấp tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo và hoạt động Ngân hàng nói chung.
 • Có kỹ năng về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, đánh giá phương án SXKD / dự án đầu tư;
 • Am hiểu sâu rộng, đa dạng về các ngành nghề, lĩnh vực SXKD phổ biến hiện nay trên thị trường.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký