Khối CNTT - Tuyển dụng các vị trí chuyên viên (làm việc tại TPHCM)
Ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Hồ Chí Minh, Việt Nam
19 ngày trước

Mô Tả Công Việc

Các vị trí tuyển dụng :

 • Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tín dụng
 • Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy
 • Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ
 • Chuyên viên An ninh thông tin
 • Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước
 • Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện
 • Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tín dụng

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ / hướng dẫn chi nhánh, PGD, khối và Phòng / Ban Hội Sở các nghiệp vụ tín dụng chương trình ứng dụng CoreBanking Flexcube.
 • Tổ chức thực hiện những công việc được Trưởng bộ phận hoặc trưởng / phó phòng hoặc lãnh đạo khối giao theo từng thời kỳ hoặc thời điểm cụ thể
 • Tổ chức xây dựng và triển khai các sản phẩm và dịch vụ trên hệ thống Corebanking
 • Hỗ trợ, triển khai các ứng dụng mới trên hệ thống Flexcube cho chi nhánh, PGD, Khối và Phòng ban Hội Sở
 • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến hệ thống Corebanking.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phận hoặc trưởng / phó phòng giao.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc Tài Chính Ngân Hàng
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sử dụng hệ thống Core Banking trong các Ngân hàng.
 • Am hiểu phần mềm Flexcube, PLSQL, LOS, Phần mềm định giá TSĐB
 • Am hiểu về các dịch vụ Nguồn vốn, thanh toán và các nghiệp vụ khác trong lĩnh vực ngân hàng
 • Chuyên viên Ban hỗ trợ Ứng dụng tại quầy

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Hỗ trợ / hướng dẫn chi nhánh, PGD, khối và Phòng / Ban Hội Sở các nghiệp vụ tại quầy chương trình ứng dụng CoreBanking Flexcube.
 • Tổ chức thực hiện những công việc được Trưởng bộ phận hoặc trưởng / phó phòng hoặc lãnh đạo khối giao theo từng thời kỳ hoặc thời điểm cụ thể
 • Tổ chức xây dựng và triển khai các sản phẩm và dịch vụ trên hệ thống Corebanking
 • Hỗ trợ, triển khai các ứng dụng mới trên hệ thống Flexcube cho chi nhánh, PGD, Khối và Phòng ban Hội Sở
 • Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến hệ thống Corebanking.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phận hoặc trưởng / phó phòng giao.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin hoặc Tài Chính Ngân Hàng
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm sử dụng hệ thống Core Banking trong các Ngân hàng.
 • Am hiểu phần mềm Flexcube, PLSQL, LOS, Phần mềm định giá TSĐB
 • Am hiểu về các dịch vụ Nguồn vốn, thanh toán và các nghiệp vụ khác trong lĩnh vực ngân hàng
 • Chuyên viên Ban Quản trị Máy chủ và Thiết bị Lưu trữ

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch tiếp nhận, triển khai máy chủ tại trung tâm dữ liệu
 • Phối hợp với nhà cung cấp bàn giao và lắp đặt thiết bị
 • Cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ, lưu trữ tại trung tâm dữ liệu
 • Phân bổ tài nguyên máy chủ và lưu trữ hiệu quả đúng quy hoạch
 • Theo dõi, chủ động phát hiện các xự cố về server, hệ điều hành
 • Quản lý dịch vụ VDI : tạo, thay đổi cấu hình, hỗ trợ người dùng truy cập môi trường và xóa VDI
 • Quản lý, theo dõi, cập nhật thường xuyên tình trạng sử dụng của toàn bộ phần cứng máy chủ và lưu trữ của Ngân hàng do khối CNTT đang vận hành
 • Hỗ trợ các đơn vị và người sử dụng khi gặp các sự cố trên cácdịch vụ được phân công quản lý
 • Lập các báo cáo định kỳ và các báo cáo tức thời cho Trưởng phòng
 • Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng phòng giao cho.
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên khối ngành Công nghệ thông tin
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan đến vị trí tuyển dụng
 • Có kiến thức về hệ điều hành Linux, Unix, Windows, Vmware
 • Có kiến thức về vận hành hệ thống máy chủ
 • Có kinh nghiệm phân tích, tổng hợp thông tin quản lý thiết bị
 • Chuyên viên An ninh thông tin

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Theo dõi, chủ động phát hiện, cảnh báo các lỗi bảo mật
 • Theo dõi, chủ động phát hiện, cảnh báo khi có xâm nhập trái phép
 • Quản lý dịch vụ VPN : Cấp mới, phân quyền, cập nhật tài khoản VPN cho quản trị, đối tác, thu hộ tiền điện
 • Kiểm soát dữ liệu vào - ra tại các trung tâm dữ liệu
 • Xây dựng các policy theo yêu cầu từ các phòng nghiệp vụ đề xuất
 • Quản lý policy trên các thiết bị Firewall : Checkpoint, Watchguard, ASA, F5, Router, Switch
 • Quản lý các thiết bị bảo mật và xác thực : RSA, ACS
 • Quản lý dịch vụ truy cập thiết bị trên ACS
 • Tạo mới, xoá, phân quyền truy cập trên ACS
 • Giám sát, theo dõi log trên thiết bị F5, đưa ra cảnh báo phù hợp
 • Quản lý dịch vụ loadbalancing trên F5
 • Báo cáo sự cố hàng ngày cho phó phòng
 • Xây dựng, cập nhật các chính sách về an ninh thông tin
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng / phó phòng giao phó
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học Khối ngành CNTT, Toán - Tin, Công nghệ phần mềm.
 • Có kiến thức cơ bản về kiến trúc, thiết kế, hạ tầng CNTT
 • Có kiến thức cơ bản về an ninh mạng : Các phương thức tấn công và phòng thủ cơ bản
 • Có kinh nghiệm quản lý thiết bị ANTT, đặc biệt là các thiết bị an ninh như : Firewall, IPS, IDS, Web Firewall
 • Có kinh nghiệm đề ra, thực thi và kiểm tra thực thi chính sách ANTT
 • Có kinh nghiệp phân tích, phát hiện lỗ hổng bảo mật ở mức ứng dụng
 • Chuyên viên Ban Phát triển báo cáo thông tin quản trị & Ngân hàng Nhà nước

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tham gia phát triển hệ thống báo cáo nội bộ MIS, PO, DW / BI
 • Phát triển báo cáo theo thông tư, quy định của Ngân hàng nhà nước
 • Cải tiến các báo cáo nặng, báo cáo chậm hiện tại theo phản ánh của đơn vị kinh doanh
 • Phối hợp với bộ phận vận hành xử lý sự cố phát sinh
 • Tuân thủ nội quy Ngân hàng, Khối ban hành
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên trở lên khối ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Công nghệ phần mềm
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc liên quan tới nghiệp vụ ngân hàng
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, công nghệ phần mềm
 • Có kiến thức về phát triển phần mềm, về cơ sở dữ liệu
 • Biết lập trình C#, Java, PL / SQL
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
 • Chuyên viên Ban Phát triển ứng dụng Core và Tiết kiệm Bưu điện

  MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện xây dựng, phát triển sản phẩm trên hệ thống Core-banking, thực hiện theo yêu cầu nghiệp vụ.
 • Lập trình phát triển ứng dụng, tính năng phục vụ công tác quản lý và kinh doanh đã được Ban Giám Đốc Khối phê duyệt.
 • Hỗ trợ, kiểm tra, vận hành hệ thống hệ thống Core-banking.
 • Thực hiện cải tiến các chức năng hiện có trên hệ thống Core-banking.
 • Quản lý, rà soát, đối chiếu code trước khi đưa lên môi trường test, live.
 • Tiến hành phối hợp với các Phòng / Ban trong Khối CNTT và Khối / Phòng / Ban có liên quan trực tiếp đến yêu cầu sản phẩm để kiểm thử hệ thống và bàn giao khi đã đáp ứng được yêu cầu người sử dụng.
 • Vận hành, bảo trì, tối ưu hóa hệ thống Core-banking và các chương trình khác có liên quan.
 • Hỗ trợ các Ban khác xây dựng tài liệu đào tạo, chuyển giao các ứng dụng, dịch vụ cho các đơn vị vận hành, khai thác
 • YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học trở lên trở lên khối ngành Công nghệ thông tin, Toán tin, Công nghệ phần mềm
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong đó có ít nhất 01 năm làm việc trong ngành ngân hàng
 • Có kiến thức công nghệ thông tin và nghiệp vụ ngân hàng, am hiểu công nghệ phần mềm
 • Có kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu, nghiệp vụ ngân hàng. Có kỹ năng lập trình .Net, C#, Java, Oracle, SQL
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành
 • Yêu Cầu Công Việc

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký