Nhân viên dữ liệu SAP
Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế
Hồ Chí Minh, Việt Nam
5 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Tạo mới, thay đổi và xóa các dữ liệu trọng yếu trên các môi trường DEV, QAS và DEV và đảm bảo rằng công việc này tuân thủ theo qui trình.
 • To create and maintain SAP Master Data in SAP DEV, QAS, PRD and ensuring that all data is created to a high standard)

 • Thường xuyên và định kỳ bảo trì các dữ liệu trọng yếu để đảm bảo tính đúng đắn và nhất quán của dữ liệu (Periodic maintenance all master data to ensure data integrity and uniformity)
 • Làm việc gần gũi với các phòng ban có liên quan đến các dữ liệu trọng yếu. ( Close liaison with all departments responsible for SAP Master Data.)
 • Làm việc chung với đội ngũ IT - SAP trong tất cả các vấn đề liên quan đến các dữ liệu trọng yếu, bao gồm : kiểm nghiệm và lưu trữ các dữ liệu trọng yếu, tham gia vào các dự án SAP có ảnh hưởng đến các dữ liệu trọng yếu.
 • To working closely with SAP Team on all issues that are related to Master Data including the testing and loading of new types of Master Data and archiving of Master Data.

  Involvement on SAP projects which have an impact on Master Data. )

 • Kiểm nghiệm các tính năng mới hoặc các tính năng đươc nâng cấp có liên quan đến các dữ liệu trọng yếu. ( To test new or upgraded SAP functionality with special emphasis on Master data )
 • Làm các báo cáo định kỳ và báo cáo khẩn liên quan đến các dữ liệu trọng yếu, phát triển thêm các báo cáo cần thiết để giám sát và cải tiến qui trình các dữ liệu trọng yếu.
 • To report on SAP Master Data, regularly and on an ad hoc basis, specify any reports that may be needed to improve Master Data processes and monitoring )

 • Ghi nhận lại các vấn đề liên quan đến hệ thống SAP, cách giải quyết để làm tài liệu tham khảo trong tương lai. ( To periodically review SAP Master Data processes to ensure that they meet the ongoing
 • needs of the University and ensure that best practice is spread )

 • Các nhiệm vụ khác được giao. (Other duties as assigned)
 • Yêu cầu công việc

 • Học vấn : Tốt nghiệp Đại học
 • Profession : Công Nghệ Thông Tin
 • Ít nhất 2 năm trong ngành IT
 • Kỹ năng phân tích, lên kế họach và tổ chức trong công việc
 • Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Ngọai ngữ tương đương trình độ B trở lên, đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành CNTT
 • Công nghệ thông tin : khả năng ứng dụng kỹ thuật để xây dưng và phát triển các giải pháp trên nền tảng của hệ thống ERP
 • Am hiểu qui trình họat động của hệ thống ERP (SAP)
 • Tính kỹ luật & tuân thủ qui trình
 • Phúc lợi

  Training & Development, Salary review

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký