JUNIOR EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER/ SENIOR EMBEDDED SOFTWARE ENGINEER/ JUNIOR SQA ENGINEER
Trung tâm Đào tạo Khu Công Nghệ Cao
Hồ Chí Minh
14 ngày trước

TÓM TẮT CÔNG VIỆC

TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ

TRÌNH ĐỘ & KINH NGHIỆM

JUNIOR nhúng SOFTWARE ENGINEER

Thực hiện thiết kế sản phẩm, xác minh lỗi, thử nghiệm phát hành, và các dự án hỗ trợ beta mà có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích.

Có thể hỗ trợ trong việc thực hiện tại chỗ làm việc của khách hàng.

Hoạt động dưới sự giám sát.

Thiết kế, Xây dựng và duy trì hệ thống phần mềm trong các hệ thống nhúng, với quyền tự chủ một phần hoặc cho hệ thống con

Cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động SQA, chẳng hạn như tài liệu hướng dẫn, kiểm tra đơn vị, yêu cầu xây dựng và quá trình hội nhập.

Khắc phục sự cố triển khai các hệ thống nhúng hoặc hệ thống con trong vòng.

Toàn bộ tài liệu hướng dẫn và thủ tục phát hành và bảo trì.

Xây dựng các giải pháp cho các vấn đề phát hiện trong quá trình thử nghiệm.

Tham gia vào các giai đoạn thiết kế SW Kiến trúc, cung cấp cho đầu vào quan trọng cho các cuộc thảo luận, có thể sử dụng công cụ mô hình SW hiện đại để hỗ trợ ý tưởng của mình.

Trình độ chuyên môn :

Cử nhân kỹ thuật điện, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật phần mềm, khoa học máy tính hoặc tương đương

Kinh nghiệm & kỹ năng :

Sẽ được mới tốt nghiệp nhưng có thể có lên đến 18 tháng đến ba năm kinh nghiệm kỹ thuật trong thiết kế sản phẩm hoặc hỗ trợ sản phẩm.

Có kiến thức chung về kỹ thuật trong phương pháp phát triển phần mềm, thiết kế và thực hiện

Có kinh nghiệm trong việc viết phần mềm cho các ứng dụng nhúng cũng như các ứng dụng cấp PC trên C / C ++, C #, ASP hoặc Java

Có kiến thức SQL là một lợi thế

Khả năng sử dụng các công cụ phát triển như hiện sóng, máy phân tích logic, trình biên dịch, gỡ rối, giả lập

Có khả năng viết các phần mềm trong C / C ++ và phần mềm lắp ráp trên MCU nhúng (ARM, Cortex, 8051, PIC, vv)

SENIOR nhúng SOFTWARE ENGINEER

Act vai trò của lãnh đạo SW nhúng vào các dự án dựa trên mô hình

Sử dụng kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện công việc kỹ thuật định kỳ : phân tích, thiết kế, chương trình, debugs và sửa đổi phần mềm điều khiển nhúng được sử dụng trong các thiết bị điện tử.

đang tìm lỗi cho firmware (mã nhúng) các ứng dụng. Luật có thể được sử dụng trong các ứng dụng thương mại hoặc người dùng cuối.

Công việc liên quan đến các hệ thống thường cứng và phần mềm tương tự và số.

Chức vụ đòi hỏi kiến thức và tiếp xúc với thiết kế phần cứng. Thông thường các chương trình hợp ngữ và ngôn ngữ cấp cao (ví dụ như ngôn ngữ C).

Hoàn thành tài liệu và thủ tục phát hành và bảo trì.

Thông thường ít được chỉ dẫn về công việc ngày này qua ngày khác, chỉ dẫn chung về nhiệm vụ mới

Nhiệm vụ và trách nhiệm cần thiết

60% : Sử dụng kỹ thuật tiêu chuẩn ông phân tích, thiết kế, chương trình, debugs và sửa đổi nhúng phần mềm điều khiển được sử dụng trong các thiết bị điện tử

20% : tìm lỗi mã cho firmware (mã nhúng) các ứng dụng.

20% : Hoàn thành hồ sơ và thủ tục phát hành và bảo trì. Có thể tương tác với khách hàng và nợ khác., Để xác định các yêu cầu hệ thống và / hoặc sửa đổi cần thiết.

Đi học đều đặn đáng tin cậy và xử lịch sự, giao tiếp và tương tác trong tất cả các mối quan hệ làm việc, nội bộ và bên ngoài.

Cử nhân Kỹ sư Điện, Kỹ thuật phần mềm hay khoa học máy tính. Thích MS + 2 năm kinh nghiệm hoặc BS + ít nhất 4 năm kinh nghiệm trong phát triển hệ thống nhúng.

Có kiến thức kỹ thuật trong phương pháp phát triển phần mềm, thiết kế và thực hiện. Tốt kỹ năng phân tích và thiết kế ở cấp độ sản phẩm nhiều.

Kỹ năng tốt trong nghiên cứu và phân tích. Có hiểu biết về toàn bộ quá trình phát triển, bao gồm các đặc điểm kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn và đảm bảo chất lượng.

Giao tiếp tốt và kỹ năng giao tiếp

PHẦN MỀM JUNIOR THI ENGINEER

Thực hiện những quy định kiểm tra phần mềm, thực hiện thẩm định khiếm khuyết, và thực hiện phiên bản beta và phát hành thử nghiệm mà có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích (cả bằng tay và tự động hóa)

Có thể hỗ trợ trong việc thực hiện tại chỗ làm việc của khách hàng.

Hoạt động dưới sự giám sát

Xem xét thiết kế thử nghiệm và quyết định những gì có thể được tự động với khuôn khổ thiết kế

Đóng góp vào quá trình cải tiến

Resource thực hiện các bài kiểm tra phần mềm, thực hiện thẩm định khuyết tật, thực hiện và phát hành phiên bản beta thử nghiệm có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích Xác định tính năng SW không tuân thủ và tài liệu thông qua các công cụ thiết lập.

Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật của sản phẩm tiểu hệ thống.

ứng xử tiểu hệ thống và cấp hệ thống kiểm tra để đảm bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu quy định.

Nghiên cứu các vấn đề phát hiện trong quá trình thử nghiệm và phát triển các giải pháp cho các vấn đề

Thực hiện các bài kiểm tra phần mềm xác định, thực hiện thẩm định khiếm khuyết, và thực hiện các thử nghiệm beta và phát hành mà có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích.

 • Tạo các thủ tục kiểm tra phần mềm mới để thử nghiệm các tính năng mới của mã / sản phẩm.
 • Tìm hiểu làm thế nào để thiết lập một "sạch" hệ điều hành PC (Windows và Linux), phần mềm cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố
 • Có thể hỗ trợ trong việc thực hiện tại chỗ làm việc của khách hàng.
 • Hoạt động giám sát
 • Trình độ chuyên môn :

  4 năm Cử nhân Khoa học máy tính hoặc bằng kỹ thuật liên quan.

  tiếng Anh là mong muốn mạnh mẽ.

  Kinh nghiệm & kỹ năng :

  5-6 năm kinh nghiệm

  Có kinh nghiệm trong cả hai tay và tự động hóa, quá trình thử nghiệm tốt và kiến thức

  Lãnh đạo sẽ là một cộng.

  Một sự hiểu biết của các lệnh desktop Linus / vỏ sẽ là một cộng.

  Kinh nghiệm & kỹ năng :

  Từ 2-4 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm

  kỹ năng phiền kỹ thuật mạnh mẽ cùng với kinh nghiệm kiểm tra phần mềm

  Có khả năng phân tích yêu cầu, văn bản thủ tục kiểm tra, thực hiện kiểm tra thủ công, sự hiểu biết một kế hoạch kiểm tra

  Trình độ chuyên môn :

  4 năm bằng cử nhân về khoa học máy tính hoặc bằng kỹ thuật liên quan.

  tiếng Anh là mong muốn mạnh mẽ. Tốt lệnh trong nói và viết tiếng Anh.

  MÁY VISION

  Xác định và viết ra một kế hoạch kiểm tra cho IMPACT Machine Vision Phần mềm và chăm sóc thực hiện nó. Kiểm tra các chức năng phần mềm mới và hiện có và các công cụ.

  Báo cáo và phần mềm tài liệu lỗi và hồi quy về công ty IT công cụ theo dõi lỗi.

  Giúp R & D phát triển phần mềm trong việc thử nghiệm các tính năng mới và phát hiện lỗi hoặc trục trặc SW.

  Trình độ chuyên môn :

  Cử nhân Kỹ thuật / Khoa học máy tính IT /

  ISTQB Foundation chứng nhận hoặc chứng chỉ nâng cao được ưa thích.

  Tốt Tiếng Anh

  Kinh nghiệm & kỹ năng :

  Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm làm kỹ sư phần mềm thử nghiệm

  Kinh nghiệm trong môi trường cho các công ty lớn với một quá trình thử nghiệm được xác định rõ.

  Có khả năng phân tích yêu cầu, văn bản thủ tục kiểm tra, thực hiện kiểm tra thủ công, sự hiểu biết một kế hoạch kiểm tra

  Kinh nghiệm trong việc kiểm tra toàn bộ hệ thống thử nghiệm ứng dụng / PC

  XÁC ĐỊNH

  Thực hiện những quy định kiểm tra phần mềm, thực hiện thẩm định khiếm khuyết, và thực hiện phiên bản beta và phát hành thử nghiệm mà có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích.

  Có thể hỗ trợ trong việc thực hiện tại chỗ làm việc của khách hàng.

  hoạt động một cách tự chạy và quản lý kiểm tra tự động

  Hoàn thành tài liệu và thủ tục phát hành và bảo trì

  Thông thường ít được chỉ dẫn về công việc ngày này qua ngày khác, chỉ dẫn chung về nhiệm vụ mới

  Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới bằng cách kiểm tra SW, chủ yếu là với "hộp đen" phương pháp tiếp cận.

  Thực hiện và mở rộng kiểm tra các phần mềm, thực hiện thẩm định khuyết tật, thực hiện và phát hành phiên bản beta thử nghiệm có thể yêu cầu nghiên cứu và phân tích.

  Xác định tính năng SW không tuân thủ và tài liệu thông qua các công cụ thiết lập.

  Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật của sản phẩm tiểu hệ thống.

  Tiến hành tiểu hệ thống và thử nghiệm mức độ hệ thống để đảm bảo các sản phẩm đáp ứng yêu cầu quy định.

  Hợp tác với nhóm phát triển SW để chắc chắn rằng các khuyết tật được sao chép và có thể được cố định

  Kinh nghiệm & kỹ năng :

  Có ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm làm kỹ sư phần mềm thử nghiệm

  Kinh nghiệm trong môi trường cho các công ty lớn với một quá trình thử nghiệm cũng xác định

  Có kinh nghiệm làm việc với trên bờ / mô hình nước ngoài và ở nước ngoài

  Có khả năng phân tích yêu cầu, văn bản thủ tục kiểm tra, thực hiện kiểm tra thủ công, sự hiểu biết một kế hoạch kiểm tra

  Kinh nghiệm trong việc kiểm tra toàn bộ hệ thống thử nghiệm ứng dụng / PC

  Trình độ chuyên môn :

  Cử nhân Kỹ thuật / Khoa học Máy tính / Công nghệ thông tin

  Bắt ISTQB Foundation chứng nhận hoặc chứng chỉ nâng cao được ưa thích.

  Có khả năng giao tiếp và hiểu, nói và viết bằng tiếng Anh

  Các phúc lợi khác

  Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký