Recruitment Executive
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần AEG Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives; meeting with managers to discuss needs.
 • Builds applicant sources by researching and contacting community services, colleges, employment agencies, recruiters, media, and internet sites;
 • providing organization information, opportunities, and benefits; making presentations; maintaining rapport.

 • Determines applicant requirements by studying job description and job qualifications.
 • Attracts applicants by placing job advertisements; contacting recruiters, using newsgroups and job sites.
 • Determines applicant qualifications by interviewing applicants; analyzing responses; verifying references; comparing qualifications to job requirements.
 • Arranges management interviews by coordinating schedules; arranges travel, lodging, and meals; escorting applicant to interviews;
 • arranging community tours.

 • Evaluates applicants by discussing job requirements and applicant qualifications with managers; interviewing applicants on consistent set of qualifications.
 • Manages new employee relocation by determining new employee requirements; negotiating with movers; arranging temporary housing;
 • providing community introductions.

 • Improves recruitment process attractiveness by recommending new policies and practices; monitoring job offers and compensation practices;
 • emphasizing benefits and perks.

 • Recruiter do recruitment plan for mass recruitment. And do sourcing potential applicants.
 • The main duty to Interview promising candidates.
 • Report daily, weekly, quarterly, yearly and ad-hoc report
 • Yêu cầu công việc

 • 3 year’s plus recruitment experience.
 • Experience sourcing and hunting.
 • Experience dealing to senior level.
 • Strong time management skills.
 • Fluent English and local language.
 • Experience working in the global country.
 • Excellent interpersonal style with cultural sensitivity to deal with diverse nationalities.
 • Inclusive, can-do attitude.
 • Phúc lợi

  Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký