Initiative Director ERP
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
15 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Have experience leading an HR ERP project before as Project Manager (must-have : basic HR ERP; Preferred if Advanced HR ERP)
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Preferred background in HR, with strong project management skills;
 • Strong communications & influencing skills.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký