Kế toán trưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG
Ha Noi
30 ngày trước
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Job Description

  1. Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa hệ thống tài chính kế toán bao gồm : Xây dựng các quy trình,

  quy chế, quy định liên quan đến tài chính kế toán.

  2. Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho các

  thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện tốt công việc.

  3. Hướng dẫn và kiểm tra kế toán viên lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo, các

  BCTC, báo cáo thuế tháng / quý / năm.

  4. Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan hữu quan như cơ quan Thuế, Sở kế hoạch

  đầu tư, Kho bạc Nhà nước, Hải quan và các đối tác như Ngân hàng, khách hàng, nhà cung

  cấp

  5. Trực tiếp báo cáo đồng thời lên Ban lãnh đạo, ban kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc

  thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm

  6. Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý

  doanh thu, chi phí, hàng hóa, tài sản cố định,

  7. Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị

  8. Phê duyệt các báo cáo thuế trước khi gửi cơ quan thuế

  Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán

  Cụ thể công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn.

  1. NHÂN THÂN

 • Nữ tuổi từ 28 40
 • Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại nơi ứng tuyển.
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong vai trò kế toán trưởng.
 • 1. PHẨM CHẤT, KỸ NĂNG

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành : kế toán, tài chính, ngân hàng.
 • Kỹ năng làm việc nhóm (khả năng truyền lửa cho nhân viên)
 • Kỹ năng bao quát
 • Khả năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục.
 • Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", bạn đồng ý rằng neuvoo thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, mà bạn đã cung cấp trong biểu mẫu này, để tạo tài khoản neuvoo và đăng ký bạn với thông báo email của chúng tôi, theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách làm theo các bước này .
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký