Converting Contractor
Talent Network
Việt Nam
16 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • 3+ years of Mule ESB
 • experience (version 3.5+)

 • Associate Mulesoft Developer or Mulesoft Developer Certified
 • Experience with REST and SOAP web services, RAML in Mule, and use of
 • connectors for integration

 • Proficient in Using Mulesoft Anypoint Platform (Mule Application, API
 • Specification and API Fragment)

 • Proficient in using Anypoint Studio
 • Ability to troubleshoot Mule ESB (debuggers / flow analyzers), deployment,
 • and tuning

 • Experience using J2EE, XML, XSLT, JMS , JSON, SQL
 • Solid understanding of integration design patterns, SOA / EAI best practices.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký