Territory Channel Manager
Microsoft
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
2 ngày trước

Culture

We’re working together to build strong communities inside and outside the workplace.

Qualifications

Microsoft sees the whole person and looks to support your well-being on every level.

Diversity and inclusion

We value individuality. The experiences that have shaped your world view can help us shape ours.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký