Giám đốc dự án
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
4 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Quản lý sáng kiến

 • Đảm bảo về tiến độ và kết quả thực hiện dự án chiến lược tổng thể trong giai đoạn thiết kế và thí điểm (bao gồm kết quả tài chính nếu có)
 • Đảm bảo về tiến độ và kết quả trong quá trình triển khai dự án
 • Xác định phạm vi, các sản phẩm chính, thời gian thực hiện, các nguồn lực cần thiết, điều lệ (nguyên tắc) dự án và đảm bảo quản lý các thay đổi về phạm vi thực hiện dự án nếu có
 • Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chẩn đoán, thiết kế, thí điểm (1-2 vòng) sáng kiến
 • Tổ chức các chương trình làm việc về giải quyết các vấn đề phát sinh với Giám đốc Khối TCKH, Nhóm dự án và Ban Điều hành
 • Giải quyết các vấn đề khó khăn và báo cáo cho Giám đốc Khối TCKH và Nhóm triển khai dự án nếu cần
 • Cung cấp các hỗ trợ về chuyên môn trong giai đoạn triển khai (nếu được yêu cầu)
 • Xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn nhằm đảm bảo dự án được triển khai theo đúng thiết kế ban đầu
 • Báo cáo

 • Báo cáo Giám đốc Khối TCKH và Giám đốc chuyển đổi về tiến độ triển khai dự án và các thách thức có thể phát sinh trong quá trình triển khai nếu có
 • Phê duyêt các nội dung liên quan tới sáng kiến từ Nhóm Truyền thông phục vụ cho công tác truyền thông nội bộ.
 • Quản lý nhân sự

 • Xây dựng kế hoạch về nguồn lực cho các giai đoạn của dự án
 • Đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu tài chính của dự án
 • Xác định các chỉ tiêu lựa chọn và thực hiện phỏng vấn cho vị trí Chuyên viên dự án
 • Thực hiện hướng dẫn định hướng cho nhân viên mới là cấp dưới báo cáo trực tiếp
 • Xây dựng và nâng cao năng lực của nhóm thông qua các chương trình đào tạo, hướng dẫn
 • Thực hiện đánh giá hiệu quả công việc cho các Chuyên viên dự án.
 • Xây dựng văn hóa và môi trường làm việc lành mạnh và hợp tác.
 • Yêu Cầu Công Việc

  A. Kiến thức, Kinh nghiệm

  1. Tốt nghiệp đại học hoặc cao học / MBA

  2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm chuyển đổi / quản lý dự án

  3. Hiểu biết về các lĩnh vực kinh doanh trong ngân hàng

  2. Quản lý thay đổi

  3. Khả năng tư duy chiến lược

  C. Năng lực cốt lõi

  1. Khả năng giao tiếp và truyền thông

  2. Khả năng giải quyết vấn đề

  3. Tư duy cấu trúc & hướng tới kết quả

  4. Khả năng phát triển con người

  5. Khả năng làm việc độc lập / theo nhóm

  NOTE : ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai ERP trong các công ty kiểm toán lớn

  Mức Lương Lương thỏa thuận

  Nộp đơn
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký