Senior Security Engineer
Công ty Cổ phần VNG
Tp.Hồ Chí Minh
5 ngày trước

Mô tả công việc

 • Understanding of web / mobile design patterns and core architectures.
 • Reviewing application security design / architecture for security controls throughout the life-cycle of an application (web and mobile).
 • Writing a formal security assessment report for each application, using our company’s standard reporting format.
 • Experience with :

 • Multiple programming languages.
 • Building / reversing apps on iOS or Android platforms.
 • OWASP Top Ten, CWE, and other types of web attack patterns.
 • Web / Mobile application penetration testing.
 • Code review tools or static analysis tools.
 • Experience with network / infrastructure-level penetration testing.
 • Solid written and verbal communication skills.
 • Education requirements (any of the following options) :

 • Masters degree in computer science or relevant engineering major.
 • Bachelors degree in computer science or relevant engineering major plus 3-5 years in application security.
 • Relevant work experience in application security or information security of at least 5 years.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký