Software Engineer (Embedded Software Developer)
HR Vietnam
Ho Chi Minh
10 ngày trước

Job Description

 • Responsible for Firmware / Embedded Software Development.
 • Involve in Feasibility Study, Design, Implementation, Testing, Maintenance and Customer Support.
 • Study customer's requirements, implement new specification, and develop new ideas for products improvement.
 • Prepare technical design documents and software management by using source control tools.
 • Work as a team and coordinate closely with Hardware, Marketing team and customers to deliver projects on time.
 • Job Requirement

 • Degree in Engineering / Computer Engineering with min 2 years of experience in embedded software development
 • Proficient in C / C++ Programming
 • Able to understand schematic and basic hardware knowledge
 • Must have MCU and RTOS knowledge
 • Prefer to have experience on embedded Linux or Android
 • Experience in wireless communication system / protocols, eg. Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi will be an advantage.
 • An initiative worker and willing to work under stress
 • Must be a good team player
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký