Marketing Communications Manager
Hyatt Corporation
DA NANG, Vietnam
24 ngày trước

Description :

You will be responsible for the efficient running of the department in line with Hyatt Hotels Corporation and Functional Strategies, Policies, Procedures and Hyatt’s Regency Brand Standards, whilst meeting employee, guest and owner expectations.

The Marketing Communications Manager is responsible to develop, implement, monitor and evaluate the hotel’s marketing communications strategy, including advertising, promotions, public relations, graphics and collateral, so as to support the marketing objectives for the hotel and maximise the hotel’s positive exposure in local, national and international markets.

Qualifications :

Ideally with a university degree or diploma in Communications. Minimum 2 years work experience as Communications Manager or Assistant Marketing Communications Manager.

Good problem solving, writing, administrative and PR skills are a must.

Nộp đơn
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký