[Khối CNTT] Chuyên viên Phát triển Bảo trì Sản phẩm Dịch vụ
Эксимбанк Казахстан
Hồ Chí Minh, Việt Nam
12 ngày trước

Mô tả công việc :

 • Tham gia phân tích nghiệp vụ theo yêu cầu của các Khối / Phòng / Ban / Chi nhánh để bảo trì, phát triển ứng dụng trong phạm vi được phân công;
 • tham gia test SIT / UAT theo kịch bản.

 • Tham gia lấy số liệu (sử dụng SQL, PL / SQL) theo yêu cầu của các Khối / Phòng / Ban / Chi nhánh và đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời nhằm để phục vụ cho công tác tổng hợp, thống kê và báo cáo số liệu của các Khối / Phòng / Ban / Chi nhánh.
 • Xử lý lỗi khi có phát sinh kịp thời, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện theo đúng qui trình của chương trình, tư vần giải đáp hạch toán cho Khối / Phòng / Ban / Chi nhánh khi có sản phẩm mới nhằm tránh giao dịch của khách hàng chậm trể để đạt hiệu quả cao trong công tác phục vụ khách hàng.
 • Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ, tham gia phân tích nghiệp vụ để xây dựng chương trình (C#) và bảo trì đối với module được phân công.
 • Tiêu chuẩn tuyển dụng :
 • Học vị và chuyên ngành đáp ứng yêu cầu tuyển dụng. (tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT là một lợi thế)
 • Hiểu biết Oracle, SQL, lập trình C#
 • Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành (CNTT, thẻ)
 • Có thêm kiến thức về Ngân hàng / ATM / thẻ là một lợi thế.
 • Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký