Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Cấp 2
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Hà Nội
12 ngày trước

Mô tả chức danh

Thực hiện các công việc xây dựng chính sách, quy trình, đào tạo, vận hành hệ thống, hệ thống báo cáo và các công tác hỗ trợ thông qua các công việc tóm tắt như sau :

 • 1. Tham gia xây dựng, triển khai và đánh giá hiệu quả các sản phẩm, chính sách, chương trình thúc đẩy bán đảm bảo phù hợp với nhu cầu khách hàng, đơn vị kinh doanh và định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm của SHB;
 • 2. Tham gia xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phục vụ theo dõi thực hiện kế hoạch kinh doanh mảng dịch vụ bảo hiểm

 • 3. Thực hiện công tác hỗ trợ kinh doanh gồm : khảo sát nhu cầu đào tạo, thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ bán hàng;
 • 4. Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến số liệu mảng dịch vụ bảo hiểm và các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Ban.

  Mô tả mục tiêu / việc cần làm :

  I. Nhóm nhiệm vụ 1 : Quản lý hoạt động hỗ trợ định hướng bán hàng :

 • Tham gia xây dựng / đóng góp ý kiến xây dựng quy trình đối soát số liệu và tổ chức thực hiện;
 • Tham gia xây dựng / đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống báo cáo, quản trị số liệu về cập nhật kết quả kinh doanh, kết quả thực hiện chỉ tiêu tuần / tháng / quý / năm của chức danh mảng dịch vụ bảo hiểm;
 • Thực hiện phối hợp với Ban Kế toán thực hiện đối soát số liệu, thanh toán hoa hồng, thanh toán chương trình thi đua với Đối tác bảo hiểm và với ĐVKD
 • Tham gia thực hiện công tác hỗ trợ kinh doanh gồm : công tác đào tạo, khảo sát nhu cầu đào tạo, hỗ trợ công tác đào tạo;
 • thiết kế và xây dựng các công cụ hỗ trợ bán hàng như saleskit, tờ rơi

 • Tham gia / đóng góp ý kiến trong công tác Phối hợp với Ban Tài chính kế hoạch xây dựng nguyên tắc đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh mảng dịch vụ bảo hiểm của các đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống
 • Tham gia / đóng góp ý kiến trong công tác Phối hợp với Khối KHDN, Khối KHDN lớn và Khối NHBL đưa chỉ tiêu bảo hiểm vào Bộ chỉ tiêu kinh doanh của các chức danh bán hàng tại Đơn vị kinh doanh.
 • II. Nhóm nhiệm vụ 2 : Quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển địa bàn mảng bảo hiểm

 • Tham gia / đóng góp ý kiến thực hiện việc nghiên cứu, triển khai và phát triển thị trường mảng dịch vụ bảo hiểm, xây dựng chương trình marketing, chương trình thi đua tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan đến hoạt động phát triển mảng bảo hiểm;
 • Tham gia vào công tác cải tiến và chuẩn hóa quy trình phối hợp, đảm bảo hoàn thiện sản phẩm, đảm bảo gia tăng thị phần mảng dịch vụ bảo hiểm;
 • Thực hiện các báo cáo phân tích thị trường, địa bàn mảng bảo hiểm và các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc / Phó Giám đốc Ban.
 • III. Nhóm nhiệm vụ 3 : Các công việc khác

 • Định kỳ thực hiện các báo cáo công việc theo yêu cầu của Trưởng phòng , Giám đốc / Phó Giám đốc Ban;
 • Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng, Giám đốc / Phó Giám đốc Ban giao.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông linh hoạt, trình bày ý kiến, quan điểm lưu loát, truyền tải thông tin rõ ràng, tự tin thuyết trình trước tập thể, đám đông;
 • Kỹ năng đàm phán nhằm đạt được mục tiêu và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan;
 • Tính chủ động thực hiện công việc và có niềm tin vào sự nỗ lực trong công việc.
 • Xây dựng được mối quan hệ nội bộ và bên ngoài để đẩm bảo hiệu quả trong tác nghiệp cũng như xử lý các tình huống phát sinh;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch kế hoạch được phân giao;
 • Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
 • Nắm vững và áp dụng quy trình, chính sách, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
 • Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên sau Đại học. Khối Ngành kinh tế
 • Có chứng chỉ về phân tích, thống kê
 • Có khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản (word, xls, ppt).
 • Từ 4 năm kinh nghiệm về mảng KHCN / KHDN hoặc 2 năm kinh nghiệm mảng phát triển dịch vụ bảo hiểm trên thị trường
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký