PHP Developer
An Nam Group
Hồ Chí Minh, Việt Nam
9 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • Document , develop and deploy new features to facilitate relatedprocedures and tools if necessary
 • Building reusable code and libraries for future use
 • Implementation of a robust set of services and APIs to power the web application
 • Training and support user to use web functions
 • Document and maintain user manual
 • Troubleshoot, test and maintain the core product software and databases toensure strong optimization and functionality
 • Yêu cầu công việc

 • College / University degree
 • 1 to 2 years development experience
 • Must be proficient PHP, MySQL, MSSQL,
 • Good knowledge of relational databases, version control tools and of developing web services
 • Understanding of open source projects like Wordpress, Magento, Codeigniter or other PHP MVC
 • Proficient knowledge of a back-end programming language
 • HTML, CSS, Javscript, Jquery, AJAX and HTML5
 • IT skill is advance
 • Storage : MS SQL Server, File system
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký