CHUYÊN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH
Hưng Phát USA
Hồ Chí Minh, Việt Nam
10 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Triển khai và xây dựng các chỉ số trong chiến lược phát triển công ty theo chỉ đạo định hướng chiến lược, mục tiêu hoạt động của Ban Giám đốc đề ra

Tổng hợp các chỉ số hoạt động, tài chính, kinh doanh của các Phòng / ban và công ty trong kỳ thực hiện trước làm cơ sở cho Ban lãnh đạo đề ra chiến lược phát triển công ty dựa trên tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu đã đề ra

Đề xuất phân bổ các chỉ tiêu kế hoạch cho từng phòng / ban một cách phù hợp dựa vào chiến lược phát triển công ty đã được Ban giám đốc duyệt.

Phối hợp với các phòng / ban trong công ty trong công việc lập kế hoạch thực hiện chi tiết các chỉ tiêu của Ban giám đốc giao

Tổng hợp các kế hoạch thực hiện chi tiết của phòng / ban thành kế hoạch hành động chung cho cả công ty và trình Ban giám đốc duyệt.

Triển khai các kế hoạch cấp phòng / ban đã được duyệt đến các trưởng phòng nhanh chóng và chính xác

Kiểm tra / đôn đốc tiến độ cũng như kết quả việc thực hiện kế hoạch hành động của các phòng / ban

Tổng hợp các các vấn đề / điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện thực hiện kế hoạch của phòng / ban làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tiến độ hoàn thành.

Thống kê , so sánh và đánh giá các chỉ số kết quả thực hiện kế hoạch của phòng / ban và công ty theo định kỳ tháng / quý / năm

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ công ty

Ưu tiên :

 • Chuyên ngành : Chuyên ngành kinh tế, thống kê kế hoạch, quản trị kinh doanh. Ưu tiên TNĐH ngành toán ứng dụng kinh tế.
 • Ưu tiên có hiểu biết xây dựng BSC & kế hoạch phát triển, kiến thức về KPI
 • Phúc lợi

  Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký