Trưởng Bộ phận Kiểm soát Rủi ro Vận hành - Hồ Chí Minh
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK
Hồ Chí Minh, Vietnam
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

Mô tả công việc

1. Lập kế hoạch chiến lược

 • Xây dựng cơ chế phân công, ghi nhận và đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ nhân viên trong Bộ phận, đảm bảo huy động, duy trì nguồn lực đầy đủ và chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch hoạt động của mảng kiểm soát rủi ro vận hành (thực hiện các chốt kiểm soát vận hành tại Đơn vị hội sở và đơn vị kinh doanh, quản lý và lưu trữ bản gốc Hồ sơ tín dụng) theo định hướng của Phòng
 • Hỗ trợ Trưởng phòng trong việc xây dựng, phát triển, triển khai hệ thống kiểm soát rủi ro vận hành đối với các Đơn vị Hội sở và Đơn vị kinh doanh.
 • 2. Quản lý hoạt động

 • Thực hiện rà soát các quy trình hoạt động và kiểm tra việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ các Đơn vị kinh doanh / Trung tâm vận hành-Khối Vận hành theo phạm vi công việc được giao;
 • Lập, theo dõi và báo cáo về các rủi ro vận hành của các Trung tâm vận hành / Đơn vị kinh doanh thuộc phạm vi công việc;
 • Giám sát việc khắc phục các vấn đề rủi ro tồn tại trên các báo cáo kiểm tra, kiểm soát, báo cáo RCSA theo đúng hạn yêu cầu;
 • Tham gia xây dựng, giám sát các chương trình tự đánh giá các chốt kiểm soát (RCSA) tại các Đơn vị thuộc phạm vi công việc;
 • Phối hợp với bộ phận quản trị rủi ro hoạt động Khối QTRR và các bộ phận kiểm soát để đưa ra phương án xử lý cho các vấn đề phát sinh liên quan đến kiểm soát rủi ro hoạt động của các Đơn vị thuộc phạm vi công việc;
 • tư vấn cho các Đơn vị trong việc giải quyết các vấn đề rủi ro phát sinh

 • Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm soát định kỳ hoặc đột xuất theo sự phân công của Trưởng phòng / Giám đốc Trung tâm;
 • Tham gia xây dựng các quy trình kiểm soát vận hành, công cụ đo lường, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro vận hành, các chương trình đào tạo, nhận biết về rủi ro vận hành
 • Giám sát các hoạt động thường ngày của 1 nhóm chuyên viên trong 1 bộ phận với quy mô nhỏ
 • Tham gia thực hiện các công việc quản lý ở mức độ tối thiểu
 • 3. Chất lượng dịch vụ

 • Đảm bảo toàn bộ các hoạt động tuân thủ theo cam kết SLAs
 • 4. Tuân thủ

 • Đảm bảo tuân thủ các chính sách và quy trình của VPBank
 • 5. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả

 • Phân tích, đề xuất các phương pháp để tạo được môi trường làm việc đoàn kết, hiệu quả, đạt được mục tiêu của tổ chức
 • Đề xuất các nhu cầu đào tạo để phát triển nhân sự, xây dựng đội ngũ làm việc gắn kết
 • Yêu Cầu Công Việc

  Yêu cầu công việc

  Trình độ Học vấn

  Educational Qualifications

 • Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính
 • Kiến thức / Chuyên môn Có Liên Quan

  Relevant Knowledge / Expertise

  Các Kỹ Năng / Skills

 • Kỹ năng quản lý
 • Kỹ năng làm việc nhóm
 • Kỹ năng thuyết trình
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đánh giá và ra quyết định
 • Các Kinh nghiệm Liên quan / Relevant Experience

 • Từ 2-5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng trong đó có trên 02 năm kinh nghiệm nghiệp vụ vận hành trong ngân
 • hàng như thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế; hỗ trợ vận hành nguồn vốn (Treasury operation); vận hành thẻ hoặc các nghiệp
 • vụ kiểm soát như kiểm soát tín dụng; kiểm toán nội bộ; kiểm soát tài chính; kiểm soát kế toán giao dịch; quản trị rủi ro hoạt động;
 • kiểm soát chất lượng giao dịch; đồng thời có ít nhất 02 năm giữ vị trí từ KSV trở lên
 • Quan hệ Bên trong Tổ chức

  Internal

 • Kiểm toán nội bộ
 • Khối Quản trị rủi ro, Khối Pháp chế và Kiểm soát tuân thủ, Khối Tài chính
 • Các Đơn vị vận hành, Đơn vị kinh doanh
 • Trình độ Tiếng Anh tốt
 • Thành thạo Tin học văn phòng
 • Quan hệ Bên ngoài Tổ chức

  External

 • Các đối tác thuê ngoài
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký