Embedded Software (Hardware Validation)
VNPT Technology
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
12 giờ trước

Mô tả :

Kỹ sư kiểm định chất lượng thiết bị viễn thông là một vị trí trong đội ngũ phát triển thiết bị viễn

thông và hệ thống, chịu trách nhiệm :

 • Lập kế hoạch, xây dựng kịch bản kiểm thử, thực hiện kiểm thử nhằm tìm kiếm và xác
 • định các lỗi trong thiết kế phần cứng và firmware;
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế phần cứng và phần mềm để phân tích và giải quyết các lỗi
 • trong thiết kế phần cứng và firmware;
 • nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng cuối.

  Vai trò & trách nhiệm :

 • Nghiên cứu phương pháp và công nghệ phục vụ công tác kiểm định chất lượng thiết bị
 • viễn thông;
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế phần cứng và phần mềm để lập kế hoạch kiểm định chất
 • lượng thiết bị viễn thông;
 • Phân tích và đánh giá yêu cầu của người dùng cuối về thiết bị viễn thông.
 • Xây dựng kịch bản và môi trường kiểm thử và kiểm định;
 • Thực thi kiểm thử và kiểm định thiết bị viễn thông;
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế phần cứng và phần mềm để phân tích và giải quyết các lỗi
 • trong thiết kế phần cứng và firmware;
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế phần cứng và phần mềm đánh giá và xây dựng đặc tả yêu
 • cầu kỹ thuật, thiết kế phần cứng và firmware cho thiết bị viễn thông;
 • Phát triển hệ thống và công cụ kiểm thử tự động;
 • Viết chương trình thực thi kiểm thử tự động;
 • Phát triển ứng dụng phục vụ kiểm thử thiết bị viễn thông;
 • Viết báo cáo phân tích các lỗi gặp phải và đánh giá rủi ro;
 • Viết báo cáo tổng hợp kiểm định chất lượng thiết bị viễn thông;
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký