Hà Nội - Chuyên viên thu hồi nợ pháp lý - Khối quản trị rủi ro
TÀI CHÍNH TNHH MTV NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHB Finance)
Hà Nội, Vietnam
4 giờ trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

 • Tham gia thực hiện các hoạt động thu hồi nợ có sử dụng các biện pháp Pháp lý. Bao gồm các hoạt động quản lý, hợp tác với các văn phòng pháp lý thuê ngoài được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Thu hồi nợ.
 • Phối hợp phòng / ban khác trong Trung tâm Thu hồi nợ và các đơn vị có liên quan (theo phân công), có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác Thu hồi nợ Pháp lý được hiệu quả.
 • Đảm bảo công tác Thu hồi nợ pháp lý trong khuôn khổ pháp luật và phù hợp, tuân thủ các qui định chung của toàn hệ thống.
 • Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cho Trưởng Bộ phận Thu hồi nợ pháp lý, Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ.
 • Tham gia xây dựng quy trình, quy chế, văn bản pháp lý thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thu hồi nợ theo phân công của Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ, Trưởng Bộ phận Thu hồi nợ pháp lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân giao theo sự chỉ đạo của Trưởng Bộ phận, Giám đốc Trung tâm Thu hồi nợ.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Kỹ năng đàm phán
 • Tinh thần trách nhiệm
 • Mức độ liêm trực trong công việc
 • Khả năng tuân thủ kỷ luật
 • Thông tin khác

 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký