Tuyển Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Ngân Sách (Bảng Cân Đối và Nguồn Vốn - Finance Controller)
Công Ty Cổ Phần One Mount Group
Hà Nội
4 ngày trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Vị trí này phụ trách việc : lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch kinh doanh và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của Tập đoàn 1MG và từng Công ty con và quản trị bảng cân đối, tính thanh khoản, quản trị kế hoạch dòng tiền và điều phối nguồn vốn và duy trì mối quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng
 • Quản trị ngân sách
 • Xây dựng khung và quy trình thực hiện, mẫu báo cáo và hướng dẫn triển khai việc xây dựng kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm
 • Giám sát và theo dõi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách thông qua
 • Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận tài chính các công ty thành viên tổng hợp báo cáo phân tích chuyên sâu về kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch của các công ty thành viên và toàn Tập đoàn
 • Chủ động tìm hiểu các biến động và phối hợp cùng Bộ phận Tài chính của từng Công ty thành viên để phân tích các nguyên nhân / ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của các Công ty đó
 • Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của các bộ phận về số liệu trên báo cáo kết quả HĐKD
 • Là thành viên chủ chốt trong công tác lập kế hoạch hoạt động kinh doanh và ngân sách năm của Tập đoàn
 • Trực tiếp đề xuất các phương án nhằm cải thiện quy trình lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách hàng năm
 • Chuẩn bị mẫu biểu lập kế hoạch chung cho cả Tập đoàn
 • Trao đổi và tham gia các cuộc họp với các bộ phận và công ty thành viên về kế hoạch kinh doanh để hiểu rõ hơn về hoạt động của bộ phận / công ty thành viên và cung cấp các thông tin hỗ trợ cho việc lập kế hoạch
 • Thực hiện phân tích đề xem xét tính hợp lý và đưa ra kiến nghị điều chỉnh số kế hoạch năm của các bộ phận
 • Giám sát việc lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách của các Công ty thành viên và thẩm định tính hợp lý, đưa ra kiến nghị điều chỉnh số kế hoạch năm của các công ty thành viên
 • Tổng hợp kế hoạch hợp nhất của toàn Tập đoàn
 • Xây dựng các khung cơ sở, quy trình thực hiện và hướng dẫn triển khai thẩm định / tiền kiểm và hậu kiểm việc sử dụng Ngân sách tại Công ty 1MG và các công ty thành viên
 • Trực tiếp thực hiện Báo cáo thẩm định / tiền kiểm việc sử dụng Ngân sách tại Công ty 1MG và đóng vai trò giám sát công tác này tại các Công ty thành viên
 • Thực hiện hậu kiểm kết quả sử dụng Ngân sách tại Công ty 1MG và các công ty thành viên và chuẩn bị Báo cáo hậu kiểm
 • Chủ động phát triển những báo cáo phân tích mới phù hợp với định hướng kinh doanh mới của toàn Tập đoàn, trực tiếp tham gia các dự án tự động hóa báo cáo, nguồn dữ liệu, phát triển các báo cáo mới;
 • Quản trị Bảng Cân đối và tính thanh khoản

 • Xây dựng và cập nhật các khung cơ sở để làm định hướng cho các bộ phận và công ty thành viên của tập đoàn không vượt phạm vi khung chỉ số và đảm bảo cho sức khỏe tài chính của các công ty thành viên và tổng Tập đoàn về Bảng cân đối và tính thanh khoản
 • Giám sát và theo dõi để đảm bảo việc thực hiện của các công ty thành viên thống nhất với định hướng chung của tập đoàn
 • Quản trị kế hoạch dòng tiền và điều phối nguồn vốn
 • Là thành viên chủ chốt trong việc xây dựng kế hoạch dòng tiền của cả Tập đoàn
 • Xây dựng và cập nhật khung cơ sở và quy trình thực hiện, mẫu biểu báo cáo và hướng dẫn triển khai kế hoạch dự báo dòng tiền
 • Giám sát việc lập kế hoạch dòng tiền của các Công ty thành viên. Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách và thẩm định tính hợp lý, đưa ra kiến nghị điều chỉnh số kế hoạch dòng tiền của các công ty thành viên
 • Định kỳ hàng tháng phối hợp với bộ phận tài chính các công ty thành viên tổng hợp báo cáo phân tích chuyên sâu về tình hình thực hiện kế hoạch vốn lưu động và kế hoạch dòng tiền chung của các công ty thành viên và toàn Tập đoàn
 • Chủ động tìm hiểu các biến động và phối hợp cùng Bộ phận Tài chính của từng Công ty thành viên để phân tích các nguyên nhân / ảnh hưởng đến dòng vốn lưu động thực tế và kế hoạch dòng tiền chung của các Công ty đó
 • Phân tích sâu để hỗ trợ các cấp hoặc hội đồng tại tập đoàn có thẩm quyền ra quyết định theo cẩm nang phân quyền để ra quyết định về kế hoạch phân bổ nguồn vốn tại các công ty thành viên
 • Tổng hợp kế hoạch dòng tiền hợp nhất của toàn Tập đoàn
 • Quản lý dòng tiền nhàn rỗi và tìm phương án đầu tư dòng tiền nhàn rỗi hiệu quả
 • Xây dựng khung phân tích và nhận biết các rủi ro thị trường (FX, tỷ lệ lãi suất, suy thoái kinh tế, vv.). Thực hiện báo cáo định kỳ về phân tích rủi ro thị trường và các phương án đề xuất để giảm thiểu rủi ro
 • Quản lý quan hệ với ngân hàng và các tổ chức xếp hạng tín dụng như Moody’s, S&P .
 • Yêu cầu công việc

 • Am hiểu về quản lý ngân sách, quản lý dòng tiền và lập các báo cáo liên quan
 • Am hiểu về hệ thống ngân hàng và tín dụng, các giải pháp tài chính của ngân hàng
 • Sử dụng thành thạo các công cụ quản trị và lập báo cáo như Excel, PowerBI, SAP
 • Kiến thức, kinh nghiệm
 • Trình độ Đại học chính quy các chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Kinh doanh
 • Kinh nghiệm từ 3 năm làm FC, Quản lý tài chính hoặc Kiểm toán tại các công ty lớn, công ty nước ngoài
 • Tiếng Anh tốt (TOEIC tối thiểu 650)
 • Ưu tiên có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA
 • Năng lực / kỹ năng cốt lõi
 • Khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập chủ động
 • Kỹ năng giao tiếp và truyền thông
 • Khả năng phân tích định lượng
 • Khả năng làm việc chi tiết
 • Kỹ năng đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề và hướng tới kết quả
 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
 • Khả năng kiểm soát thời gian và tiến độ công việc
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký