Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ - Trung tâm TNKH - Khối chiến lược - MSB HCM
Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Hồ Chí Minh, Việt Nam
3 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cần tuyển vị trí Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ với mô tả công việc như sau :

A. Chức năng, nhiệm vụ chuyên môn

1. Tham gia thiết lập và cập nhật Bộ tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng của các Ngân hàng giao dịch tại Maritime Bank, nhằm đảm bảo nội dung Bộ tiêu chuẩn bám sát thực tế, không lỗi thời

2. Kiểm soát định kỳ việc tuân thủ của các đơn vị có liên quan đối với Bộ tiêu chuẩn dịch vụ, bao gồm nhưng không hạn chế những cách thức sau :

 • Đánh giá trực tiếp định kỳ các đơn vị (hàng tháng / quý / năm)
 • Đánh giá, giám sát qua Camera (hàng tháng / quý / năm)
 • Chương trình Khách hàng bí mật (Mystery Shopping)
 • Khảo sát sự hài lòng của khách hàng (CSAT-Customer Satisfaction) hoặc tổng hợp các phản hồi của khách hàng
 • Các phương thức khác theo định hướng và yêu cầu từng thời kỳ của lãnh đạo
 • 3. Là đầu mối tổ chức phân tích nguyên nhân gốc rễ, thu thập các ý kiến từ các bên tham gia và đưa ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ

  4. Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp thuộc phạm vi đợt đánh giá / khảo sát, nhằm đảm bảo các giải pháp được thực hiện đúng kế hoạch

  5. Ứng dụng và vận hành các công cụ liên quan đến việc khảo sát sự thỏa mãn khách hàng, thu thập ý kiến đánh giá của khách hàng, các thông tin liên quan đến các đợt đánh giá 5S4C

  6. Lập báo cáo tổng hợp kết quả của các đợt đánh giá, tình trạng thực hiện các giải pháp, gửi Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ và các bên liên quan

  7. Tham gia xây dựng nội dung đào tạo, các chương trình, chính sách nhằm liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng

  8. Tham gia duy trì và thúc đẩy văn hóa Khách hàng là trọng tâm trên toàn hàng và đến từng CBNV

  9. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Kiểm soát Chất lượng Dịch vụ

  B. Duy trì và Phát triển năng lực đội ngũ CBNV

  1. Tham gia chương trình giảng viên kiêm chức theo sự huy động của Trung tâm đào tạo

  2. Đào tạo cho CBNV trong các khóa liên quan đến Quản lý trải nghiệm khách hàng / Chất lượng dịch vụ

  3. Tham gia xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị

  Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý Chất lượng, Quản trị Kinh doanh của các trường Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan
 • TOEIC : 450-650 hoặc tương đương
 • Có Chứng chỉ tham gia các khóa học liên quan đến Chất lượng Dịch vụ hoặc tương đương
 • Tin học văn phòng : Trình độ C hoặc tương đương
 • Ít nhất 05 năm kinh nghiệm triển khai hoạt động quản lý và cải tiến chất lượng nói chung, HOẶC
 • Ít nhất 03 năm kinh nghiệm triển khai hoạt động chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng
 • Am hiểu các văn bản, quy định liên quan tổ chức bộ máy, hoạt động kinh doanh, tác nghiệp ngân hàng
 • Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
 • Nắm vững các khái niệm / tiêu chuẩn chất lượng được áp dụng cho các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng (TAT, SUT, SLA, FTR,...)
 • Nắm vững quy trình cơ bản nhưng không hạn chế, gồm : Xử lý khiếu nại khách hàng; Theo dõi - Đo lường Phân tích; Quản lý các góp ý / sáng kiến cải tiến, Khảo sát sự hài lòng
 • Tư duy logic
 • Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt; giải quyết vấn đề
 • Khả năng làm việc theo nhóm / tổ chức tốt
 • Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc tốt
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp
 • Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
 • Khả năng làm việc chi tiết và phân tích định lượng
 • Phúc lợi

  Insurance, Health checkup, Training & Development, Salary review

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký