Project Sales Executive
Ariston Thermo Vietnam Co.,ltd
Ho Chi Minh
6 ngày trước
source : VietnamWorks

What We Can Offer

Attactive salary and bonus Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws Professional, dynamic working environment

Job Description

MỤC ĐÍCH VỊ TRÍ

JOB PURPOSE

Lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động bán hàng của dự án trong khu vực để có thể đạt được khổi lượng bán hàng nhiều nhất có thể, giá trị bán hàng và mục tiêu đóng góp với mức sinh lời tối ưu cho các sản phẩm Dự án Ariston Thermo

To plan and control regional project sales activities to achieve, and possible exceed sales volume, sales value and contribution target at the optimal profitability for Ariston Thermo Project products

Vị trí này làm việc tại Hà Nội / Hồ Chí Minh / Đà Nẵng

The position is based in Ha Noi / Ho Chi Minh City / Da Nang.

RESPONSIBILITIES

1.Đối với khách hàng

Customer experience

 • Thường xuyên đến thăm khách hàng trong khu vực được chỉ định
 • Visit customers regularly in the assigned territory

 • Tạo mối quan hệ tốt với những người ra quyết định quan trọng trong khu vực được giao để dễ dàng giành chiến thắng
 • Create good relationship with key decision-makers in the assigned territory to ease winning

 • Giám sát và khuyến khích việc sử dụng các dịch vụ cung cấp trong nhóm để làm hài lòng khách hàng
 • Monitor & encourage use of the service offers amongst the team to satisfy customers

  OUTCOME : Thiết lập các mối quan hệ tốt với khách hàng

  Establish good relationships with customers

  2. Mang lại tỷ lệ chiến thắng cao và doanh số có lãi tại các dự án khu dân cư, giải trí, khu công nghiệp, bệnh viện, giáo dục và thương mại

  Deliver high winning rate & profitable sales at residential, leisure, industrial, hospitals, educations and commercial projects

 • Đảm bảo việc thực hiện đúng quy tắc ưu tiên của dự án (để tránh thực hiện không tập trung
 • Guarantee the proper implementation of the project priority rule (to avoid non-concentration made)

 • Kiểm tra và tham khảo ý kiến với Quản lý khách hàng trọng yết về đề nghị kinh doanh cho khách hàng trước khi trình lên Giám đốc bán hàng để phê duyệt
 • Check & consult with Key Account Manager on the business offer to customers prior to submission to National Sales Manager for approval

 • Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh từ nhóm để báo cáo cho Giám đốc Kinh doanh Dự án cùng với đề xuất đối phó liên quan
 • Collect competitors information from the team to report to National Project Sales Manager together with propose relative reaction

 • Thúc đẩy cấp dưới tiến hành các công việc cấp trên giao để giành được các dự án
 • Push subordinates to utilize the superior services offers to win projects

 • Đảm bảo duy trì việc bán các sản phẩm đã xác định mang lại lợi nhuận cao cho Công ty trong nhóm
 • Assure to uphold the sale of the defined products which get high profit to Company among the team

  OUTCOME : Giành thị phần dẫn đầu và tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty

  Gain leading market share and optimize profitability to Company

  3.Phát triển con người

  People development

 • Xây dựng đội ngũ bán hàng có năng lực và định hướng kết quả thông qua huấn luyện, cố vấn
 • Build competent and result-oriented sales team through coaching, mentoring

 • Đề xuất đào tạo cho cấp dưới thông qua xác định nhu cầu đào tạo
 • Propose trainings for subordinates through defining training needs

 • Tạo không khí làm việc tích cực trong nhóm
 • Create positive working climate within the team

 • Đánh giá hiệu suất và phản hồi cho nhân viên
 • Performance review an feedback to staff

  OUTCOME : Xây dựng một đội ngũ làm việc có năng lực

  Build a competent team

  HSE&S compliance

 • Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn HSE & S theo nhóm
 • Ensure compliance of HSE&S standard by team

 • Giám sát và xây dựng các cải tiến hiệu suất HSE & S giữa các nhân viên
 • Monitor & build HSE&S performance improvements among staff

 • Quản lý rủi ro thông qua BBSA
 • Risk Management through BBSA

  OUTCOME : Tạo ra sự an toàn trong nhóm

  Obtain safety within the team

  YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ, KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM / BẰNG CẤP

  REQUIRED KNOWLEDGE, SKILLS AND EXPERIENCE / QUALIFICATIONS

 • Có bằng Cử nhân, ưu tiên bằng cấp trong ngành kinh doanh
 • Bachelor, preferably in business

 • Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm trong công việc bán hàng / quản lý kinh doanh, ưu tiên trong B2B
 • Minimum 3-year experience in sales / business management job, preferably in B2B

 • Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh cả nói và viết
 • Good communication in English both oral and writing

 • Kỹ năng thuyết trình / đàm phán
 • Presentation / negotiation skills

 • Khả năng lập kế hoạch
 • Planning capability

 • Định hướng kết quả
 • Result-oriented

 • Khả năng thích ứng tốt
 • Adaptable

 • Khả năng phân tích
 • Job Locations

  Tầng 9, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký