Sales Supervisor, Full-time
AkzoNobel
, Viet Nam
13 giờ trước

About AkzoNobel

AkzoNobel has a passion for paint. We’re experts in the proud craft of making paints and coatings, setting the standard in color and protection since 1792.

Our world class portfolio of brands including Dulux, International, Sikkens and Interpon is trusted by customers around the globe.

Headquartered in the Netherlands, we operate in over 80 countries and employ around 35,000 talented people who are passionate about delivering the high performance products and services our customers expect.

For more information please visit www.akzonobel.com.

Responsibility

 • Cùng với ASM AkzoNobel xây dựng chỉ tiêu bán hàng cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bán
 • Cùng với ASM AkzoNobel phân tuyến bán hàng và lập kế hoạch thăm viếng thị trường cho từng DSRs dựa trên chỉ tiêu năm cũng như lịch sử bán hàng của từng địa bàn.
 • Triển khai và giám sát các hoạt động bán hàng từ NPP ra thị trường
 • Quản lý và theo dõi việc thu hồi công nợ trên thị trường
 • Phân tích, đánh giá tiềm năng thị trường và cùng với ASM của AkzoNobel đưa ra các kế hoạch phát triển phù hợp với định hướng của AkzoNobel
 • Đảm bảo hiệu quả của DSR trong việc phát triển kênh ( Điểm bán thường trực Mở mới effective call Tỷ lệ thành công của cuộc viếng thăm
 • Xây dựng quan hệ bán hàng với retailers
 • Cập nhật thông tin thị trường, các hoạt động của đối thủ cạnh tranh,
 • Tổng hợp, cập nhật báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn
 • Họp nhân viên DSR kết hợp với TO vào mỗi sáng đầu ngày
 • Đi thị trường cùng nhân viên DSR
 • Chịu trách nhiệm đào tạo / hướng dẫn cho nhân viên DSRs
 • Khen ngợi và động viên nhân viên kịp thời
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký