CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hồ Chí Minh, Việt Nam
27 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mục tiêu :

  Thực hiện các hoạt động TTNB và quản lý kênh nội bộ theo kế hoạch và tiêu chí được giao

  Trách nhiệm chính :

 • Phối hợp xây dựng nội dung, phỏng vấn, lấy tin bài cho các kênh TTNB theo kế hoạch định kỳ.
 • Đầu mối của TTNB để thu thập thông tin nội bộ, các phòng ban liên quan để đề xuất phát triển tin bài, thúc đẩy các thông tin mới, chính xác và trọng tâm.
 • Xây dựng quan hệ với các đầu mối thông tin của các phòng ban nội bộ để hỗ trợ quá trình thu thập thông tin.
 • Đầu mối quản lý kênh TTNB từ Mail box Internal Communications.
 • Đảm nhiệm các công việc hành chính của TTNB.
 • Tuân thủ quy định & quy trình TTNB và các quy định khác của Ngân hàng.
 • Yêu Cầu Công Việc

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức chuyên môn.
 • Kỹ năng giao tiếp & xây dựng quan hệ.
 • Kỹ năng viết, tổng hợp thông tin.
 • Kỹ năng điều phối công việc.
 • Mức Lương Lương thỏa thuận

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào 'Tiếp tục', tôi đồng ý với Chính sách Riêng tư và Điều khoản của Neuvoo và đồng ý nhận cảnh báo về việc làm qua email. (hủy bất cứ lúc nào) Xem ở đây
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký