Trưởng nhóm Quản lý và Khai thác Tài sản
VIB
Ho Chi Minh City
4 ngày trước
 • Lập kế hoạch, tự tổ chức hoặc phối hợp cùng XLN thực hiện tiếp nhận, hoàn thành thủ tục pháp lý để tiếp nhận tài sản (nếu có),
 • Lập kế hoạch bảo vệ, quản lý và bảo trì tài sản bảo đảm (TSĐB) và phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài VIB để tổ chức thực hiện các kế hoạch này theo chiến lược và định hướng xử lý nợ xấu của VIB một cách hiệu quả, đảm bảo không xảy ra các tổn thất tài sản, không làm phát sinh chi phí xử lý sự cố dẫn đến thiệt hại cho VIB do nguyên nhân chủ quan;
 • hạn chế tối đa xảy ra các tổn thất tài sản và phát sinh chi phí xử lý sự cố dẫn đến thiệt hại cho VIB; cũng như đảm bảo hỗ trợ tích cực cho quá trình xử lý nợ xấu;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài VIB trong các hoạt động khai thác TSĐB, bao gồm cho thuê / mua bán tài sản, nhằm tối ưu hóa doanh thu của VIB (nếu có) và đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu

 • Phối hợp với các bên liên quan trong và ngoài VIB trong các hoạt động / sự vụ tố tụng, giải quyết tranh chấp;
 • Lập báo cáo về công tác Quản lý và khai thác TSĐB và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp quản lý và các Đơn vị có liên quan;
 • Quản lý hiệu quả ngân sách và chỉ tiêu đã được phê duyệt; Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công việc; Phân công, huấn luyện, giám sát và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên cấp dưới để đảm bảo hoàn thành kế hoạch công việc được giao;
 • Tham gia các công việc khác và các dự án theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký