Chuyên gia Giám sát và Quản trị Chuyển đổi
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội, Việt Nam
15 ngày trước
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Mô Tả Công Việc

 • Giám sát các sáng kiến
 • Theo dõi và giám sát các sáng kiến để nắm bắt / ghi nhận tiến độ / tình trạng của từng sáng kiến được giao, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn / thách thức chính và kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền.
 • Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm để kịp thời nhận diện các rủi ro tiềm ẩn.
 • Phối hợp với Giám đốc sáng kiến và các đơn vị để thay đổi / cải thiện tình trạng của sáng kiến và giải quyết các vấn đề theo yêu cầu, để đảm bảo các sáng kiến đạt được mục tiêu công việc.
 • Theo dõi giá trị tài chính tạo ra bởi các sáng kiến, kịp thời phát hiện các thách thức / rủi ro chính và báo cáo các cấp có thẩm quyền.
 • Quản lý và giám sát việc sử dụng công cụ theo dõi
 • 2. Điều phối / tư vấn

 • Tư vấn đưa ra các ý kiến chuyên gia hỗ trợ các sáng kiến chuyển đổi giải quyết các vấn đề vướng mắc chính.
 • Chủ động hướng dẫn nhóm sáng kiến & các khối hợp tác nhằm tận dụng hiểu biết / kiến thức / nguồn lực từ các công việc hiện tại.
 • Hỗ trợ kiểm soát chất lượng và chuẩn hóa các công cụ mẫu biểu
 • Thống nhất với Giám đốc sáng kiến về chỉ tiêu hoạt động / TTI / KPI (dùng để theo dõi và giám sát).
 • Chuẩn bị ban đầu cho các sáng kiến mới : (i) cung cấp mẫu biểu và đưa ra các hướng dẫn sử dụng, (ii) yêu cầu nhóm sáng kiến cập nhật tiến độ sáng kiến trên công cụ / mẫu biểu được cung cấp.
 • 3. Quản trị / Báo cáo / Công cụ và mẫu biểu

 • Tư vấn quy trình / mẫu biểu / công cụ cho nhóm sáng kiến, giám sát và quản trị chuyển đổi theo các thông lệ quốc tế về quản lý dự án.
 • Xác định, xây dựng và áp dụng và chuẩn hóa các công cụ / mẫu biểu
 • Quản lý công tác hành chính được thực hiện cho các cuộc họp SteerCo, TECO và theo các yêu cầu của Tổng giám đốc / Giám đốc chuyển đổi.
 • Cung cấp thông tin cho nhóm Truyền thông để thực hiện báo cáo tiến độ tổng thể các sáng kiến tại Steer Co, TECO, Ban Điều hành, HĐQT.
 • Yêu Cầu Công Việc

  A. Kiến thức, Kinh nghiệm

  1. Tốt nghiệp đại học hoặc cao học / MBA

  2. Kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ưu tiên có kinh nghiệm chuyển đổi / quản lý dự án

  3. TOEIC hoặc tương đương

  2. Quản lý thay đổi

  3. Khả năng tư duy chiến lược

  C. Năng lực cốt lõi

  1. Khả năng giao tiếp và truyền thông

  2. Khả năng giải quyết vấn đề

  3. Khả năng làm việc độc lập / theo nhóm

  Mức Lương Cạnh Tranh

  Ứng tuyển
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký