Lập Trình Viên. Net
Công Ty TNHH Công Nghệ KUB
Đà Nẵng
4 ngày trước
source : CareerLink
 • Analyze system requirement and design system
 • Develop code base for .NET project.
 • Work closely with project manager for technical aspects of assigned project.
 • Ensure Unit testing is done for all developed code.
 • Participate in code review and optimize code for maximizing system performance.
 • BS / MS degree in Computer Science, Information Technology or a related field
 • At least 1 year of experience working with .NET project (C#, ASP.NET).
 • Experience working with Framework like Entity Framework, etc.
 • Experience working with HTML, JavaScript, CSS.
 • Experience with SQL Server 2005 / 2008 / 2010 / 2012 / 2016.
 • Experience with automation test tool like NUnit is advanced.
 • Experience with MVC model.
 • Good understanding and application of design patterns.
 • Strong understanding of the full software development life cycle.
 • Good teamwork and communication skill.
 • Good time management and problem solving skill.
 • Good learning attitude, professionalism and high sense of responsibility.
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký