CV/CVCC Kế toán và báo cáo tài chính
Techcombank
Hà Nội
4 ngày trước
 • Chịu trách nhiệm về đào tạo, điều phối nhân sự trong nhóm được giao phụ trách.
 • Lập và thực hiện triển khai kế hoạch hoạt động của nhóm theo định hướng hoạt động của bộ phận.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của bộ phận.
 • Đảm bảo các hoạt động của nhóm tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 • Kiểm soát số liệu lập các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất hàng tháng, quý, năm.
 • Giám sát tiến độ gửi số liệu tài chính phục vụ công tác lập báo cáo tài chính hàng kỳ của các Công ty con.
 • Tham gia kiểm tra cân đối của toàn hệ thống.
 • Kiểm soát việc tính và hạch toán thu chi lãi nội bộ.
 • Kiểm soát việc tính và hạch toán chi phí bảo hiểm tiền gửi bắt buộc.
 • Kiểm soát việc mua bán nợ, tính và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, các khoản phải thu.
 • Kiểm soát việc lập báo cáo sử dụng số liệu báo cáo tài chính phục vụ cổ đông, HĐQT
 • Tư vấn cho Kế toán trưởng trong việc xử lý các số liệu khi lập báo cáo tài chính chính xác, hợp lý.
 • Giám sát việc cung cấp số liệu báo cáo tài chính cho kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, thanh tra và các bộ phận khác khi có phê duyệt của cấp có thẩm quyền.
 • Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về số liệu báo cáo tài chính.
 • Kiểm soát số liệu sổ sách tài sản cố định, công cụ lao động, tính khâu hao tài sản trên toàn hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Giám đốc bộ phận
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính và ngân hàng; Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp loại khá, giỏi và được đào tạo các khóa học chuyên sâu về kế toán
 • Có 3 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với hệ thống corebanking của Techcombank; Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán ngân hàng;
 • Am hiểu hệ thống corebanking và các hệ thống phần mềm khác của ngân hàng
 • Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự hoặc gửi email trực tiếp tới Ms Phương : phuongnm10 techcombank.com.vn

  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký