Internal Audit Executive
TH Group
Hanoi City, Viet Nam
6 ngày trước
 • Hỗ trợ trong việc lập kế hoạch kiểm toán; liên lạc với các phòng ban đảm bảo hoàn tất việc thu thập các quy trình, thủ tục, tài liệu liên quan cho việc lập kế hoạch kiểm toán
 • Hỗ trợ xây dựng Chương trình kiểm toán, theo các Quy trình đã được thiết kế của từng phòng ban
 • Thực hiện kiểm toán theo Kế hoạch và Chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đáp ứng yêu cầu công việc
 • Thu thập bằng chứng kiểm toán hữu hiệu làm cơ sở đưa ra quan sát và khuyến nghị trên báo cáo kiểm toán
 • Hỗ trợ xây dựng / thẩm định Chính sách và Quy trình cho các hoạt động chủ yếu của các công ty theo yêu cầu.
 • Tham gia kiểm tra đột suất theo yêu cầu.
 • Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán - Báo cáo kịp thời
 • Thực hiện giám sát các đơn vị trong việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán một cách hiệu quả và báo cáo kịp thời cho Giám đốc / quản lý kiểm toán nội bộ
 • 100% các khuyến nghị của KTNB được thực hiện đầy đủ
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Giám đốc / Quản lý KTNB.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký