Senior iOS Developer
APPLIED MESH PTE LTD
Hồ Chí Minh, Việt Nam
7 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

We are looking for iOS Developers who possess a passion for pushing mobile technologies to the limits. The app developers, based on Ho Chi Minh city office, will work directly with our team of talented engineers in Ho Chi Minh City and Singapore to design and build the next generation of our mobile applications.

Design and build advanced applications for the iOS platform

 • Collaborate with cross-functional teams to define, design, and ship new features
 • Work with outside data sources and APIs
 • Unit-test code for robustness, including edge cases, usability, and general reliability
 • Work on bug fixing and improving application performance
 • Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký