Cần Tuyển Chuyên Viên Pháp Lý
Công ty Cổ Phần Đức Mạnh
Đà Nẵng Vietnam
2 ngày trước

Công ty Cổ phần Đức Mạnh trước đây là Công ty TNHH Đức Mạnh thành lập từ ngày 27 / 07 / 2001. Công ty Cổ phần Đức mạnh được thành lập từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Đức Mạnh sang Công ty Cổ phần Đức Mạnh kể từ ngày 03 / 04 / 2007 theo Quyết định số 39 / QĐ-

CTĐM của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đức Mạnh ngày 30 / 3 / 2007.

Công ty hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3203001377 ngày 03 tháng 04 năm 2007. Kể từ thời điểm hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần, Công ty đã 02 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và lần thay đổi gần nhất vào ngày 05 tháng 06 năm 2007.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.

Nộp đơn
Thêm vào ưa thích
Loại bỏ khỏi mục ưa thích
Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký