QC Engineer - Inspection
CÔNG TY TNHH HASBRO SOURCING & OPERATIONS VIỆT NAM
Hải Phòng
1 ngày trước
source : Vieclam.TV

Mô tả công việc

Hasbro’s purpose is to make the world a better place for all Children and All Families and as a global play and entertainment company we are committed to Creating the World's Best Play and Entertainment Experiences.

To do this we are looking for a creative and ambitious individual who is committed in being part of our QC Engineering team.

This role is responsible to :

 • Implement Hasbro Quality Assurance policies and procedures within our OEM vendors.
 • Assess factory internal quality systems to ensure they are capable of meet Hasbro’s requirements.
 • Support factory capability building and manufacturing process control to make the factory production run smoothly.
 • Handle the customer and consumer complaints to work with factory to solve the problem.
 • Participate, monitor, and solve the problem found in current production. (e. g. High defect rate, High reject rate, etc. )
 • Work with Project Engineer and Quality Engineer in Production Pilot stage.
 • Responsibilities :

  Manufacturing process control audit), an in-depth evaluation of the manufacturer’s capability and reliability.

 • Follow up of the Corrective Action Plan (CAP) submitted by factory.
 • Maintain Key Performance Indicators :
 • Manufacturer’s quality system audit
 • Manufacturer’s internal procedures, subcontractor’s qualification, material storage conditions, maintenances.
 • Catch issues as early as possible and work with factory to implement suggested checkpoints.
 • May need to perform the 1st inspection and factory self-inspection audit
 • Mục đích của Hasbro là tạo ra môt thế giới tốt đẹp hơn hơn cho trẻ em và tất cả các gia đình. Là một công ty giải trí và vui chơi toàn cầu, chúng tôi cam kết tạo ra những trải nghiệm giải trí và vui chơi tốt nhất thế giới.

  Để làm được điều đó, chúng tôi đang tìm kiếm một người sáng tạo và đầy tham vọng, người cam kết sẽ trở thành một phần trong đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi.

  Vai trò này chịu trách nhiệm :

 • Thực hiện các chính sách và quy trình Đảm bảo Chất lượng của Hasbro cùng với các nhà cung cấp OEM.
 • Đánh giá các hệ thống chất lượng nội bộ của nhà máy để đảm bảo chúng có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Hasbro.
 • Hỗ trợ xây dựng năng lực nhà máy và kiểm soát quá trình sản xuất nhằm làm cho quá trình sản xuất của nhà máy diễn ra suôn sẻ
 • Xử lý các khiếu nại của khách hàng và người tiêu dùng, làm việc với nhà máy để giải quyết vấn đề.
 • Tham gia, theo dõi và giải quyết vấn đề được tìm thấy trong sản xuất hiện tại. (ví dụ : Tỷ lệ lỗi cao, Tỷ lệ từ chối cao, v. v.)
 • Làm việc với Kỹ sư Dự án và Kỹ sư Chất lượng trong giai đoạn Thí điểm Sản xuất.
 • Responsibilities :

 • Làm việc với nhà máy về vấn đề kỹ thuật và Kiểm toán chất lượng (kiểm toán HIQ và kiểm toán kiểm soát quy trình sản xuất), đánh giá chuyên sâu về khả năng và độ tin cậy của nhà sản xuất.
 • Theo dõi Kế hoạch hành động khắc phục (CAP) do nhà máy đệ trình.
 • Duy trì các chỉ số hiệu suất chính :
 • Kiểm toán chất lượng hệ thống của nhà sản xuất
 • Quy trình nội bộ của Nhà sản xuất, trình độ của nhà thầu phụ, điều kiện bảo quản vật liệu, bảo trì.
 • Nắm bắt các vấn đề càng sớm càng tốt và làm việc với nhà máy để thực hiện các trạm kiểm tra được đề xuất.
 • Có thể cần thực hiện bước kiểm tra đầu tiên và tự thanh tra kiểm toán nhà máy. Quyền lợi được hưởng : Discretionary bonus
 • Medical and life insurance

  4.5 days work week & flexi hour Yêu cầu khác : Quality System Managent, Quality Inspection, Toys Manufacturing, Toys Industry, QA Inspector Hồ sơ bao gồm : - Trao đổi khi phỏng vấn.

  Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký