RECRUITMENT CONSULTANT – IT INDUSTRY
Best HR Solution
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam
6 ngày trước

Coordinate with team heads to identify and determine recruiting needs and other qualifications required in IT industry.

Conduct IT related candidate sourcing, screening and interview arrangement to successful placement.

Assess candidates’ information including CVs, portfolios and references. And keep their information and other materials used for the recruitment.

Utilize social media such as Linked-in, FB, Instagram, etc. to connect candidates and others.

Perform other activities according to job requirements and assigned by other team heads.

 • Phối hợp với trưởng nhóm để xác định và xác định nhu cầu tuyển dụng và các bằng cấp khác cần thiết trong ngành CNTT.
 • Thực hiện tìm kiếm ứng viên liên quan đến CNTT, sàng lọc và sắp xếp phỏng vấn.
 • Đánh giá thông tin của ứng viên bao gồm CV, danh mục và tài liệu tham khảo. Lưu giữ thông tin của họ và các tài liệu khác được sử dụng cho việc tuyển dụng.
 • Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội như Linked-in, FB, Instagram, v.v. để kết nối ứng viên và những người khác.
 • Thực hiện các hoạt động khác theo yêu cầu công việc và sự phân công của các trưởng nhóm khác.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký