Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp
TNHH Sơn Tĩnh Điện Bình Nam
Bắc Ninh
20 giờ trước
source : NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT

Mô tả công việc

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết và tổng hợp cho khớp đúng
 • Hỗ trợ nhân viên giải đáp thắc mắc trong nghiệp vụ
 • Thu thập, xử lý thông tin, dữ liệu kế toán chứng từ kế toán, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của toàn bộ quá trình hạch toán nghiệp vụ kinh tế đầu vào, đầu ra - thu chi quỹ tiền mặt, các khoản thanh toán ngân hàng, các khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn với các tổ chức tín dụng ngân hàng và các đối tượng khác ngoài tổ chức tín dụng, TSCĐ, thuế GTGT
 • Kiểm tra xoát xét công nợ phải thu, phải trả - đôn đốc các khoản thu đến hạn và quá hạn, lập kế hoạch thanh toán cho nhà cung cấp
 • Theo dõi tính toán giá thành sản xuất thực tế theo sản phẩm, tỷ lệ hao hụt nguyên vật liệu, vật liệu phụ đi kèm và chi phí sản xuất dở dang
 • Kiểm tra bảng tính lương cho CBCNV, trích BHXH
 • Lập bảng phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, CCDC >
 • hạch toán

 • Tính và trích khấu hao TSCĐ >
 • hạch toán

 • Thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển
 • Tính giá thành nội bộ, giá thành thuế. Báo cáo tăng giảm chi phí, tiêu hao vật liệu dùng cho sản xuất
 • Lập báo cáo nội bộ theo yêu cầu ban giám đốc (Báo cáo quản trị, chi phí, doanh thu )
 • Kiểm tra giám sát luân chuyển hàng tồn kho (nhập - xuất - tồn), thời gian tồn kho từ báo cáo của kế toán kho
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi
 • In số chi tiết và các bảng kê chi tiết, sổ tổng hợp
 • Lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm (Báo cáo tc công ty, báo cáo tc ngân hàng).
 • Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán
 • 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Gắn bó làm việc lâu dài.
 • Phúc lợi công việc

 • Trao đổi khi phỏng vấn.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký