Full-Stack Developer
iLogic
Hồ Chí Minh, Việt Nam
6 ngày trước
source : Talent Network

Mô tả công việc

 • B.S degree in Computer Science or Information Technology.
 • Fresh candidates with good attitude and ready-to-contribute are welcome.
 • Experience in Java, React development.
 • Smart and energetic freshers are welcome.
 • Proficient OOP, Design Pattern, common framework, REST APIs and SDK development.
 • Good background knowledge about networking, OS and DBMS.
 • Experience in enterprise application / client-server and large-scale system.
 • Experience with Agile / SCRUM development method and software version control / process tools (JIRA, Git, Bitbucket).
 • Experience on microservice Spring Boot framework, Spring Cloud, Maven, Gradle is a plus.
 • Logistics distribution knowledge for ecommerce is a plus.
 • Experience with DEVOPS is a plus.
 • Able to work independently with Can-Do and High Responsibility spirit.
 • Good at logical thinking and analysis.
 • Ứng tuyển
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Ứng tuyển
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký