Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp - Mảng rủi ro Công nghệ - Phòng Quản trị rủi ro hoạt động - Khối Quản trị rủi ro
NCB National Citizen Bank
Hà Nội, Việt Nam
5 giờ trước

NHIỆM VỤ CHÍNH :

 • Tham mưu xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về quản lý rủi ro hoạt động; thường xuyên nghiên cứu và đề xuất ý kiến cải tiến, cập nhật các chính sách, quy chế, quy định và quy trình cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chính sách hoạt động của NCB trong từng thời kỳ (Mảng rủi ro công nghệ);
 • Dự thảo và ban hành các văn bản hướng dẫn, cảnh báo về rủi ro hoạt động kịp thời cho các Đơn vị trong hệ thống NCB;
 • Rà soát và đưa ra ý kiến về khía cạnh rủi ro hoạt động đối với các sản phẩm, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ trong quá trình lấy ý kiến trước khi ban hành;
 • Tham gia thiết lập hệ thống báo cáo và các phương pháp, tiêu chuẩn, công cụ cơ bản cho quản trị rủi ro hoạt động (LDC, RCSA, KRIs) - Mảng rủi ro công nghệ;
 • Tham gia xây dựng và thực hiện các dự án / kế hoạch / phương án kiểm soát rủi ro hoạt động, kế hoạch quản lý khủng hoảng / kế hoạch kinh doanh liên tục cho Ngân hàng (Mảng rủi ro công nghệ);
 • Thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động tại một số lĩnh vực đặc thù theo chỉ đạo của TP / PP, Lãnh đạo Khối;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu;
 • YÊU CẦU :

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Kinh tế, Toán kinh tế, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê;
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm công tác tại lĩnh vực : Ngân hàng Điện tử, IT.
 • Kỹ năng quản lý và sắp xếp công việc;
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, phát hiện, đánh giá, nắm bắt, nhận xét, tổng hợp, phân loại rủi ro hoạt động;
 • Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
 • Tư duy mạch lạc và cầu thị.
 • Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký