Chuyên viên cao cấp Telecom
Techcombank
Ha Noi, Ha Noi, Vietnam
4 ngày trước

1. Vận hành hệ thống : Trực tiếp thực hiện các hoạt động giám sát, xử lý các sự cố, đảm bảo các hệ thống hạ tầng viễn thông hoạt động ổn định, an toàn và sẵn sàng cao.

2. Hỗ trợ người dùng : Trực tiếp thực hiện hỗ trợ người dùng trong các hoạt động hàng ngày, đảm bảo các vấn đề của người dùng được xử lý nhanh nhất có thể, đáp ứng nhu cầu công việc của họ.

1. Trách nhiệm trong vận hành hệ thống :

 • Thực hiện các công việc vận hành thông thường : Giám sát và báo cáo tình trạng hoạt động hằng ngày của hệ thống viễn thông (healthy daily checklist)
 • Thực hiện các công việc vận hành đặc biệt : Xử lý các sự cố, vấn đề, thực hiện kiểm thử dự phòng.
 • Quản lý, cập nhật CMDB cho hệ thống.
 • Báo cáo tình trạng hệ thống.
 • Cập nhật các tài liệu vận hành hệ thống.
 • Nghiên cứu, triển khai các giải pháp để tối ưu năng lực hệ thống
 • Cải tiến các quy trình làm việc để nâng cao hiệu quả hoạt động
 • 2. Trách nhiệm trong hỗ trợ người dùng :

 • Hỗ trợ mức L3 với các yêu cầu được phân công.
 • Đơn giản
 • Trung bình
 • Phức tạp
 • 3. Các trách nhiệm khác

 • Tham gia các dự án công nghệ theo phân công.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị.
 • Tham gia xử lý rủi ro công nghệ theo phân công.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của các cấp quản lý.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký