Kế toán nhập liệu - Gem Center
CP PQC
Hồ Chí Minh, Vietnam
2 ngày trước
source : CareerBuilder

1. Kiểm tra

 • Tính hợp lệ, hợp pháp chứng từ theo qui định Bộ Tài Chính và Công ty.
 • Đơn giá trên phiếu giao hàng so với báo giá của nhà cung cấp và BP thu mua, xác nhận lại với BP thu mua nếu có chênh lệch.
 • Đối chiếu số lượng trên phiếu giao hàng so với đơn đặt hàng và giấy đề xuất mua hàng các bộ phận chuyển đến.
 • 2. Nhập liệu

 • Đảm bảo tính chính xác (TK 152,153,156) và phải hoàn tất trong ngày.
 • In chứng từ nhập kho (nếu có), bàn giao chứng từ hàng ngày cho KT chi phí và công nợ phải trả.
 • Báo nợ ngân hàng : hoàn tất nhập liệu và bộ chứng từ bên báo nợ, bàn giao cho các vị trí liên quan.
 • 3. Báo cáo

 • Kết hợp với Bộ phận liên quan kiểm kê số lượng tồn thực tế theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu.
 • Lập báo cáo chi tiết và giải trình số liệu khi có yêu cầu.
 • Tuyệt đối bảo mật thông tin.
 • Thông tin khác

 • Bằng cấp : Cao đẳng
 • Độ tuổi : 23 - 35
 • Hình thức : Nhân viên chính thức
 • Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký