Project Quantity Surveyor - MEP (Chuyên Viên Dự Toán – Cơ Điện)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AKYN
Hồ Chí Minh
2 ngày trước
source : CareerBuilder

Mô tả Công việc

General Description :

 • Ensure that IPC Interim Payment Certificate (IPC) and / or claims of Contractors are true and correct and validated by enough documents.
 • Assist with Commercial Manager in managing the master budget control, cooperate with Project Team to develop and manage Possible Value Engineering (VE) list if any, review and process progress requests for payment, ensure that works are properly coordinated and carried out following contractual obligations and owners’ instructions, prepare weekly, monthly and other reports as required.

  Main tasks :

 • Ensure full coordination between all other disciplines / Trades has been carried out for all external and internal MEP services
 • Preparation of Cost Estimation for Plumbing, HVAC and Electrical (MEP) Works and Pricing, Rate Buildup of Materials, Labor, Plants and other misc.
 • Invite the Quotation from Sub Contractor / Supplier, Negotiation and Comparison, ability to prepare pre contract & tender activity
 • Maintenance and update of Approved Sub Contractor / Supplier database
 • Corresponding with Consultants / Authorities regarding the specification / technical and BOQ any difference to tender requirements and raise queries for clarification.
 • Prepares MEP project cost estimates, cost plan and pre-tender estimates.
 • Preparation of Bill of Quantity (BOQ) based on tender drawing & Specification includes all works.
 • Preparation of take of quantity from construction drawing.
 • Coordination of the review of draft tender documents to ensure all systems and components of the tenders are included.
 • Knowledge in initial review of projects, condition of contract, contract documents, specification and design drawing.
 • Preparation of tender documentation queries to consultants / clients to confirm and collect any missing data.
 • Attend technical meetings with contractor and weekly progress meeting if required by Project Director (PD)
 • Preparation of tender pre-qualification item, List of Sub Contractor / Supplier, Cash Flow Chart
 • Prepare and assist PD / Commercial Manager in preparing tenders, tender documents, contracts, holding contractor and supplier interviews, preparing tender assessment reports at the various stages of tendering, negotiating price and scope, making recommendations on contracting.
 • Monitoring contracts and report to immediate supervisor discrepancy and / or non - conformance if any.
 • Cooperate with design or Project team to develop and manage Possible VE list.
 • Collect possible tenderers list and guide pre-qualification process.
 • Review and process progress requests for payment, ensure that works are properly coordinated and carried out following contractual obligations and owners’ instructions.
 • Participate in the preparation of weekly, monthly and other reports as required.
 • Review contract terms presented by Consultants and contractors and negotiate our position to advantage or fairness.
 • Mô tả chung

 • Đảm bảo các chứng chỉ thanh toán tạm (IPC) và / hoặc yêu cầu thanh toán của Nhà thầu chính xác, đúng, đầy đủ và hợp lệ.
 • Hỗ trợ Quản lý thương mại trong việc kiểm soát ngân sách tổng, phối hợp với đội ngũ Dự án phát triển và quản trị danh sách Kỹ thuật giá trị (VE) khả thi nếu có, xem xét và tiến hành quá trình yêu cầu thanh toán, đảm bảo rằng công việc được kết nối và thực hiện đúng theo nghĩa vụ hợp đồng, hướng dẫn của chủ đầu tư, chuẩn bị báo cáo hàng tuần, hàng tháng và những báo cáo khác được yêu cầu.

  Nhiệm vụ chính :

 • Đảm bảo sự kết nối giữa các khác nguyên tắc / Phương thức phục vụ công tác MEP bên trong và bên ngoài.
 • Chuẩn bị khái toán cho phần công tác Cấp thoát nước, HVAC và cơ điện (MEP), tiến hành xây dựng giá, đơn giá cho vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị và những hàng mục khác.
 • Mời thầu phụ / nhà cung cấp báo giá, đàm phán so sánh, chuẩn bị cho công tác tiền hợp đồng và đấu thầu.
 • Duy trì và cập nhật dữ liệu của nhà thầu phụ / Nhà cung cấp đã chấp thuận
 • Trao đổi thư tín với Nhà tư vấn / Chính quyền liên quan tới các tiêu chuẩn / kỹ thuật và bất kỳ khác biệt trong biểu giá so với yêu cầu đấu thầu và lập câu hỏi để làm rõ
 • Chuẩn bị khái toán công trình hạng mục MEP, kế hoạch chi phí và dự toán trước thầu.
 • Chuẩn bị Biểu giá trị (BOQ) dựa trên bản vẽ đấu thầu và tiêu chuẩn kỹ thuật của tất cả các công tác.
 • Chuẩn bị bóc tách khối lượng từ bản vẽ thi công.
 • Móc nối các xem xét dự thảo hồ sơ thầu để đảm bảo mọi hệ thống và các thành phần của công tác đấu thầu đã được bao hàm.
 • Biết xem xét đầu vào của dự án, điều kiện hợp đồng, tài liệu hợp đồng, tiêu chuẩn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế.
 • Chuẩn bị các câu hỏi hồ sơ đấu thầu cho Nhà tư vấn / Chủ đầu tư để xác nhận và thu thập các dữ liệu còn thiếu sót
 • Tham gia các cuộc họp kỹ thuật với nhà thầu và họp hàng tuần nếu được Giám đốc dự án yêu cầu.
 • Chuẩn bị công tác sơ tuyển, danh sách thầu phụ / nhà cung cấp, Dòng tiền.
 • Chuẩn bị và hỗ trợ Giám đốc dự án / Quản lý thương mại trong chuẩn bị đấu thầu, hồ sơ đấu thầu, hợp đồng, phỏng vấn các nhà thầu và nhà cung cấp đang nắm giữ, chuẩn bị báo cáo đánh giá thầu tại những giai đoạn khác nhau, đàm phán giá và phạm vị, làm đề xuất hợp đồng.
 • Theo dõi hợp đồng và báo cáo cho giám sát trực tiếp những sai khác / hay không phù hợp nếu có.
 • Phối hợp với đội ngũ thiết kế hay dự án để phát triển và quản lý danh sách VE khả thi.
 • Tìm kiếm các nhà thầu thầu khả thi và dẫn dắt quá trình sơ tuyển
 • Xem xét và tiến hành giải quyết các yêu cầu thanh toán, đảm bảo rằng các công tác được phối hợp và thực hiện đúng theo nghĩa vụ hợp đồng và hướng dẫn của chủ đầu tư
 • Tham gia chuẩn bị các báo cáo hàng tuần, hàng tháng và những báo cáo khác nếu được yêu cầu
 • Xem xét điều khoản hợp đồng đưa ra bới nhà tư vấn và nhà thầu và đàm phán để đạt thuận lợi hay công bằng
 • Yêu Cầu Công Việc

  Requirements :

 • Education : Bachelor Degree of Mechanical / Electrical / Plumbing Engineering
 • Profession : Construction / Mechanical / Electrical / Plumbing
 • Language : Must be able to read, write and speak English well
 • Computer : Must be proficient in the use of Computer, MS Office and AutoCAD
 • Experience : At least four (4) years of continuous experience , acquire real hands on experience practice as professional quantity surveyors specialized in MEP services
 • Skill :
 • Mechanical Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
 • Plumbing
 • Extra Low Voltage (ELV)
 • Fire Fighting
 • Functions and documentations of MEP QS Works
 • Others : Must be able to work for extended hours of the night and even during Saturdays and / or Sundays as required by the Project.
 • Yêu cầu :

 • Trình độ học vấn : Bằng cử nhân về Kỹ sư Cơ khí / Điện / Cấp thoát nước
 • Chuyên môn : Xây dựng / Cơ khí / Điện / Cấp thoát nước
 • Ngoại ngữ : Phải có khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh tốt
 • Vi tính : Thành thạo sử dụng vi tính, MS office và AutoCAD
 • Kinh nghiệm : Tối thiểu (4) năm kinh nghiệm liên tục, có kiến thức kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện các chuyên môn của một chuyên viên QS MEP
 • Kỹ năng :
 • Mechanical Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
 • Plumbing
 • Extra Low Voltage (ELV)
 • Fire Fighting
 • Functions and documentations of MEP QS Works
 • Các yêu cầu khác : Must be able to work for extended hours of the night and even during Saturdays and / or Sundays as required by the Project.
 • Báo cáo công việc này
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký