Giám đốc quản trị và phát triển kênh vật lý
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Hà Nội
4 ngày trước

1. Quản trị và phát triển kênh :

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kênh vật lý trong từng thời kỳ như một phần chiến lược của ngân hàng. Cung cấp thông tin và phối hợp với bộ phận Quản lý Kế hoạch để xây dựng kế hoạch tổng hợp của Khối.

Quản lý, triển khai kế hoạch PTML hàng năm.

Xây dựng và duy trì các chuẩn mực mô hình chi nhánh, mô hình chọn địa điểm.

Xây dựng, triển khai các chương trình tối ưu hóa mạng lưới và phối hợp với đơn vị SSE, GĐ Vùng để cải thiện thực sự những đơn vị có kết quả hoạt động kinh doanh kém thông qua các giải pháp chuyển địa điểm, đóng cửa, sáp nhập (nếu phù hợp).

Xây dựng và quản lý ngân sách thuê trụ sở và bảo trì, cải tạo, sửa chữa mạng lưới của Khối Bán hàng và Kênh phân phối.

Quản lý và thực hiện hoàn thiện giấy phép của mạng lưới.

Thẩm định và trình phê duyệt các dự án liên quan đến mạng lưới.

Làm đầu mối làm việc với Công ty dịch vụ triển khai thực công tác thuê địa điểm cho CN / PGD.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Quản trị kênh phân phối

2. Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs).

3. Công tác quản lý nguồn nhân lực

 • Công tác truyền thông, định hướng cho cán bộ trong bộ phận thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của hệ thống
 • Training / Coaching / Giám sát cán bộ tại bộ phanaj thực hiện đúng các quy chuẩn, quy trình quy định của ngân hàng
 • Tổ chức huấn luyện, định hướng phát triển nghề nghiệp cho nhân viên, bồi dưỡng và xây dựng cán bộ nguồn cho bộ phận.
 • 4. Đảm bảo các hoạt động của bộ phận tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)

  5. Công tác văn hóa tổ chức :

 • Đảm bảo công tác quản lý tại đơn vị theo đúng 3 nguyên tắc : công bằng, minh bạch và tôn trọng.
 • Đảm bảo làm gương trong công tác xây dựng văn hóa tổ chức
 • Đảm bảo triển khai đúng, đầy đủ các kế hoạch triển khai văn hóa tổ chức; các CBNV hiểu và áp dụng nhất quán các giá trị văn hóa tổ chức, các chuẩn mực hành vi
 • Kiến thức

  Bằng cấp (Tốt nghiệp đại học trở lên của các trường thuộc khối kinh tế, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin)

  Kinh nghiệm : Ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan và 2 năm Kinh nghiệm quản lý

  Ngoại ngữ (tiếng anh TOEIC cấp 3 trở lên hoặc các chứng chỉ khác tương đương (IELTS, TOEFL,..)

  Kiến thức chuyên môn

 • Kiến thức về dịch vụ và các sản phẩm của Techcombank / ngân hàng
 • Kiến thức am hiểu thị trường tài chính
 • Kiến thức về quy trình nghiệp vụ ngân hàng
 • Kỹ năng chuyên môn

  Hiểu biết về môi trường pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng

  Am hiểu, có kiến thức tốt về kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển mạng lưới

  Nắm vững các nguyên tắc, phương pháp và thực tiễn tiên tiến về quản trị tổ chức và quản lý vận hành

  Năng lực / kỹ năng nghiên cứu, phân tích, định hướng

  Kỹ năng phân tích định lượng tốt, nhanh chóng tiếp thu các khái niệm mới

  Khả năng thết lập các mối quan hệ ở phạm vi rộng nội bộ và bên ngoài ngân hàng

  Năng lực chung

  Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả

  Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến

  Tinh thần trách nhiệm

  Năng lực chuyên môn / đặc thù

  Khả năng tư duy logic

  Khả năng phân tích định lượng

  Khả năng tiếp thị, điều tra dự báo thị trường

  Năng lực quản lý lãnh đạo

  Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

  Khả năng tư duy chiến lược

  Ứng viên quan tâm vui lòng tải CV theo mẫu, lưu dưới dạng file excel và click vào nút "Ứng tuyển" để gửi hồ sơ về cho phòng Nhân sự.

  Step 2
  Nộp đơn
  Thêm vào ưa thích
  Loại bỏ khỏi mục ưa thích
  Nộp đơn
  Email của tôi
  Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  Tiếp tục
  Mẫu đăng ký