Head of Sales
TikTok
Mexico CitySalesExperienced
2 ngày trước

1. Lead and grow the Mexico and LATAM Sales team2. Strong knowledge and working experience within the LATAM market3. Knowledge of agency ecosystem, digital and traditional4.

Experience working in growth environment, builder mentality, global experience in collaboration and growthQualifications1.

Previous experience leading a Sales team, deep understanding of Ad tech Sales teams2. Previous experience in scaling teams and revenue models3.

Strong regional knowledge about data protection and safety best practices4. Experience in a fast growing team through scaling period5.

Deep understanding of the LATAM environment, and familiar with managing sales teams across LATAM

Share to

Báo cáo công việc này
checkmark

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.

Nộp đơn
Email của tôi
Bằng cách nhấp vào "Tiếp tục", tôi đồng ý với neuvoo để xử lý dữ liệu của tôi và gửi cho tôi thông báo qua email, như được nêu chi tiết trong Chính sách bảo mật của neuvoo. Tôi có thể rút lại sự đồng ý của tôi hoặc hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
Tiếp tục
Mẫu đăng ký